بررسی وضعیت جذابیت رابط‌کاربری گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشگاه پیام نور قم

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت رابط‌کاربری گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران انجام گرفته است و هدف از انجام آن کمک به کودکان، نوجوانان و کتابداران کودک و نوجوان برای گزینش وب‌سایت‌های مناسب و هم‌چنین یاری به طراحان جهت ایجاد این‌گونه وب‌سایت‌ها است. این پژوهشوضعیت بیست وب‌سایت فارسی‌زبان کودک و نوجوان را از نظر ویژگی‌های ظاهری و فنی (رابط‌کاربری گرافیکی) با استفاده از یک سیاهه‌ی ارزیابی شامل شصت مؤلفه (معیار) بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد 5/65% از این مؤلفه‌ها در وب‌سایت‌ها رعایت شده‌اند؛ همچنین روشن می‌شود از لحاظ رعایت معیارهای رابط‌کاربری گرافیکی، وب‌سایت «نونهال» با 5/49 امتیاز در رتبه‌ی اول، وب‌سایت‌های «رشد» و «صفربیست» با 5/44 امتیاز به طور مشترک در رتبه‌ی دوم و وب سایت «کودکانه» با 43 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفته است.
واژه‌های کلیدی:

کلیدواژه‌ها


بازاک، دانیل. (1383). «جست‌وجوی وب به‌طور کارآمدتر: رهنمودها، فنون و راهبردها». ترجمه‌ی مریم اسدی و اکرم اسدی. نما، شماره‌ی ۴، صص12-17.

بهزادی، حسن و مهدی زاهدی. (1388). «وب‌سایت منبعی نوین برای کودکان عصر حاضر در کتابخانه‌های آموزشگاهی: بررسی وضعیت وب‌سایت‌های فارسی کودکان و نوجوانان و نحوه‌ی سازماندهی اطلاعات در آن‌ها». فصلنامه‌ی علوم اطلاع‌رسانی. سال 20، شماره‌های 3 و4 ، صص 64-77.

پشوتنی‌زاده، میترا. (1388). «تعیین ویژگی‌های محتوایی مهم برای وب‌سایت‌های مخصوص و جوانان 12-14 ساله‌ی ایرانی». فصلنامه‌ی کتابداری و اطلاع‌رسانی، دوره‌ی 12، ش1، صص 84-102.

پشوتنی‌زاده، میترا، و علی منصوری. (1387). «ارزیابی وب‌سایت‌ها توسط کودکان و نوجوانان و کتابداران کودک و نوجوان». فصلنامه‌ی‌ علوم و فناوری اطلاعات. دوره‌ی 24،  شماره‌ی 1، صص37-50.

حسن‌زاده، فریبا. (1386). بررسی وضعیت سایت‌های ایرانی کودکان و نوجوانان در محیط وب. پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

خالقی، نرگس و محمدرضا داورپناه. (1383). «بررسی وضعیت وب‌سایت‌های ایرانی بر اساس معیارهای عمومی ارزیابی». مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره‌ی 5. شماره‌ی 2، صص121-143.

قادری، مرتضی. (1381). برترین سایت‌های ایرانی. همدان: کرشمه.

مهاجر، گلبو. (1385). معماری اطلاعات از چشم‌انداز کودکان. بررسی سایت‌های فارسی کودکان در وب. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز.

موسوی، علی. (1382). مرجع کامل سایت‌های اینترنتی ایران. تهران: منا و اشراق.

نادری، محمدرامین و مهدی زاهدی‌ نوقابی. (1388). وب‌سایت‌های خوب برای بچه‌های خوب. تهران: کتابدار.‏

Misirli, Zeynel Abidin, and  Hatice Ferhan Odabasi). 2009.( "Web sites for children Procedia Social and Behavioral Sciences". Available online at: www.sciencedirect.com. (accessed 11 Jun. 2010)

Nesset, Valerie, and Andrew Large. )2004.( "childeen in the in formation technology design process: a review of theories and their applica tions". Library and Information Science Research. 26. Available at: http//www. sciencedirect.com. (accessed 18 Jun. 2010)