بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22099/jcls.2020.34071.1711

چکیده

دنیای پرنگار و پران اسطوره‌ها و شگردهای بازپرداخت آن‌ها می‌تواند دست‌مایه‌ی رنگینی برای ادبیات کودک و نوجوان باشد. این مقاله، برآنست تا به روش توصیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی و استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، با خوانشی اسطوره‌ای، شگردهای دگرریختی را در رمان مرد سبز شش‌هزارساله واکاوی کند. کلهر با دگرریختی اسطوره، زیرساخت و روساخت روایی اثرش را به تخیل امروزی نوجوان پیوند زده است. او بیش‌تر به حماسه‌ی گیلگمش و در پیوند با آن، به اسطوره‌ی تموز و ایشتر نظر داشته است. این نویسنده، با آفرینش شخصیتی انسان‌گیاه و با یاری دگرریختی از چند شخصیت اسطوره‌ای، لذت بازخوانی بسیاری از خویشکاری‌ها و سازه‌های اسطوره‌ای چون جاودانگی، جاودان‌گریزی، فره‌مندی، نیای فرهنگی قوم (خرد جمعی بشر)، انسان کامل (ماندالا)، انسان نوعی، گیاه‌تباری و تقدس گیاه، دوگونی، برکت‌بخشی، باروری (غول رباینده‌ی آب، رمز جاودانگی با گیاه، گاو ورزا) و... را در مکان و زمانی اسطوره‌ای، به مخاطب خویش ارزانی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Divergence Techniques with a Mythical Reading in the novel “Six-Thousand-Year-Old Green Man”

نویسنده [English]

  • Malihe Mosleh
Shiraz University
چکیده [English]

The translucent world of myths and different techniques for their narration can be a very valuable for the child and adolescent literature. Using a descriptive method of analyzing qualitative content and with a mythological reading, this article tries to study the divergent techniques in the “Six-Thousand-Year-Old Green Man” novel. By diverging the myths, Kalhor has connected the infrastructure and narrative structure of his work to the modern imagination of the teenagers. He was more interested in the epic of Gilgamesh and, in conjunction with it, the myth of Tamuz and Ishtar. With the creation of a human-plant personality and with the help of diverging several mythical characters. this writer has provided the enjoyment of re-reading many of mythical stories about immortality, mortality, dignity, cultural ancestors of the people (collective wisdom of mankind), the perfect man (mandala), humanity, vegetation and the sanctity of plants, duality, blessing, fertility (Goblins of water, the secret of the immortality with plant, bullock) in a mythical place and time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • Divergence
  • novel
  • Fariba Kalhor
  • Six-Thousand-Year-Old Green Man

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 06 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 24 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1399