نویسنده = باباشکوری، شراره
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی قصه‌های کودکان بر مبنای مولفه‌ی طرح‌‌واره در رویکردِ شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 149-174

علیرضا نیکویی؛ شراره باباشکوری