نویسنده = مرادپور، ندا
تعداد مقالات: 2
1. لذت و اقتباس

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 121-142

ندا مرادپور


2. شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی به کوشش انجوی شیرازی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-164

ندا مرادپور