نویسنده = شیروانی شیری، علی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی شگردهای اعمال اقتدار و آزادی در کتاب‏های داستانی‏ تصویری ایرانی و انگلیسی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-92

علی شیروانی شیری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمد حسین حیدری