نویسنده = پورخالقی چترودی، مهدخت
تعداد مقالات: 1
1. اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-18

مریم جلالی؛ مهدخت پورخالقی چترودی