نویسنده = عباسی، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. درنگی بر ظرفیت‌های فانتزی در جنیدنامه (پیش‌درآمد داستان بلند ابومسلم‌نامه)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-114

سکینه عباسی؛ یداله جلالی پندری