نویسنده = ریاحی زمین، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

10.22099/jcls.2020.34071.1711

ملیحه مصلح؛ زهرا ریاحی زمین