نویسنده = یحیایی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شخصیت‌پردازی در داستان‌های خردسالان با تمرکز بر ۳۹ اثر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-86

صفوراسادات رشیدی؛ محمد یحیایی