نویسنده = منفردان، الهام
تعداد مقالات: 1
1. گونه شناسی فانتزی در دو داستان صمد بهرنگی (اولدوز و عروسک سخنگو- اولدوز و کلاغها)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 149-167

باقر صدری نیا؛ الهام منفردان