نویسنده = دلال رحمانی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خشونت نمادین در رمان من نوکر بابا نیستم نوشته احمد اکبر پور

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-64

محمدحسین دلال رحمانی؛ حسین قربانی