نویسنده = عرفانی بیضایی، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نظام باورها در قصه‌های عامیانه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ی ایرانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

محمد جواد عرفانی بیضایی؛ محسن رحیمی