نویسنده = جلالی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کارکرد طنز در داستان های شهرام شفیعی بر مبنای نظریة فوناژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

مهدخت پورخالقی چترودی؛ علیرضا سزاوار؛ مریم جلالی؛ اعظم استاجی


2. بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1397

مهلا السادات حسینی صابر؛ مریم جلالی؛ زهرا سید یزدی