نویسنده = الله ویسی، نیشتمان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ظرفیت تأثیرگذاری برخی قصه های نمادین منظوم دهه‌ی هشتاد بر رشد آموزه‌های دینی کودکان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-138

خاور قربانی؛ محمد کاظم هاشمی؛ نیشتمان الله ویسی