نویسنده = زند کریمی، شتاو
تعداد مقالات: 1
1. فرازبان و قابلیت‌های تعاملی آن در روایت‌های کودکانۀ فرهاد حسن‌زاده

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-126

شتاو زند کریمی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی