نویسنده = صداقت، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موضوع‌ها و درون‌مایه‌های موجود و تهی داستان‌های کودک پنجاه داستان برگزیده شورای کتاب کودک

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 107-128

منصوره صداقت؛ فریبا خوشبخت؛ محبوبه البرزی