نویسنده = واعظی دهنوی، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی افسانه ی دژ هوش ربا بر مبنای نظریه ی برونو بتلهایم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 143-160

نجمه واعظی دهنوی؛ طاهره خامنه باقری؛ سعدی جعفری