نویسنده = مکتبی فرد، لیلا
تعداد مقالات: 2
1. تبارشناسی پژوهش‌های ادبیات کودکان از منظر روش‌شناختی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 137-152

لیلا مکتبی فرد؛ یزدان منصوریان


2. بررسی مهارت‌های تفکّر انتقادی در داستان‌های کودکان و نوجوانان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 157-193

مرتضی کوکبی؛ عباس حری؛ لیلا مکتبی فرد