نویسنده = جلالی پندری، یداله
تعداد مقالات: 3
1. درنگی بر ظرفیت‌های فانتزی در جنیدنامه (پیش‌درآمد داستان بلند ابومسلم‌نامه)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-114

سکینه عباسی؛ یداله جلالی پندری


2. بررسی عنصر زبان و ویژگی‌های آن در اشعار کودک و نوجوان «مهدی آذریزدی»

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-90

یداله جلالی پندری؛ زهرا دهقان دهنوی


3. ساختار روایت در لالایی‌های ایرانی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-31

یداله جلالی پندری؛ صدیقه پاک ضمیر