نویسنده = صفری، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه‌های شیرین‌ کلیله‌ و دمنه برای نوجوانان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 77-101

جهانگیر صفری؛ مسعود رحیمی؛ سجاد نجفی بهزادی