نویسنده = عبدالهیان، فائقه
تعداد مقالات: 1
1. عنصر روایت در ترانه‌های کودکانه‌ی مصطفی رحماندوست

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 103-124

فائقه عبدالهیان؛ احمد رضی