نویسنده = رضی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. عنصر روایت در ترانه‌های کودکانه‌ی مصطفی رحماندوست

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 103-124

فائقه عبدالهیان؛ احمد رضی


2. تحلیل نشانه های ارتباط غیرکلامی در داستان دو دوست

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-114

احمد رضی؛ سمیه حاجتی