نویسنده = پورشهرام، سوسن
تعداد مقالات: 1
1. خوانشی ساختارگرایانه از داستان «کلاغ‌ها»ی نادر ابراهیمی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-26

سوسن پورشهرام