نویسنده = ذکاوت، مسیح
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش‌های جنسیتی در «خاله سوسکه»

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 27-43

فریده پورگیو؛ مسیح ذکاوت