نویسنده = میرحسینی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. طنز و شیوه های طنزپردازی در داستان های کودک و نوجوان فرهاد حسن زاده

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-73

مریم خدابین؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری