نویسنده = حسام پور، سعید
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فرآیند فردیت در داستان کبوتر سفید کنار آینه از احمدرضا احمدی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-184

فرناز ملکی سروستانی؛ سعید حسام‌پور


2. درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می‌بارید نوشته‌ی احمدرضا احمدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-48

سعید حسام‌پور؛ سمانه اسدی؛ زهرا پیرصوفی املشی