نویسنده = صادق زاده، محمود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اصلی ترین ویژگی های زبانی و تصویر آفرینی در اشعار رحماندوست

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 75-106

محمود صادق زاده؛ مریم زارع بیدکی


2. بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 41-58

محمود صادق زاده؛ طاهره تقوی