نویسنده = نیری، محمدیوسف
تعداد مقالات: 1
1. شخصیت‌سازی و شخصیت‌پردازی در آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-159

محمدیوسف نیری؛ پروین مرتضایی