نویسنده = سبزعلیپور، جهاندوست
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دهه‌ی هشتاد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-92

جهاندوست سبزعلیپور؛ نسرین صادقی مهر؛ علی صفایی