نویسنده = ملکی سروستانی، فرناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فرآیند فردیت در داستان کبوتر سفید کنار آینه از احمدرضا احمدی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 165-184

فرناز ملکی سروستانی؛ سعید حسام‌پور