نویسنده = قانع، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ژانر بر کارکرد گفتمانی شخصیت‌های زن در رمان نوجوان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-152

امیرعلی نجومیان؛ فاطمه قانع