نویسنده = شیخ حسینی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة رمان سلحشوران پارله‌آن و هری‌پاتر بر‌اساس رویکرد اسطوره‌ای

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-78

زینب شیخ حسینی؛ آرزو پوریزدانپناه کرمانی