نویسنده = شیخ حسینی، زینب
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل خواننده‌ی درون متن در رمان‌های «زیبا صدایم کن» و «هستی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

10.22099/jcls.2020.37376.1797

زینب شیخ حسینی؛ آرزو پوریزدانپناه کرمانی


2. مقایسة رمان سلحشوران پارله‌آن و هری‌پاتر بر‌اساس رویکرد اسطوره‌ای

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 57-78

10.22099/jcls.2018.26296.1534

زینب شیخ حسینی؛ آرزو پوریزدانپناه کرمانی