نویسنده = عرب تربتی، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-112

نوشین عرب تربتی؛ مسعود خوش سلیقه؛ مه‌دخت پورخالقی چترودی