نویسنده = جمالی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. معنایی متفاوت از رنگ سیاه در ماهی سیاه کوچولو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1398

اسدالله نوروزی؛ عاطفه جمالی؛ مرتضی نجاتی جزه