نویسنده = الهیاری، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش‌های نشانه‌ای هویت فردی تصویرگرمولف در کتاب‌های تصویری پست مدرن (رمان گرافیکی)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 153-174

مسعود مجاوری آگاه؛ مجتبی الهیاری؛ حمیدرضا شعیری