نویسنده = صحرایی، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل قصه‌های «حیوان-داماد»

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-22

علی حیدری؛ سمیه حدادیان؛ قاسم صحرایی