نویسنده = مکتبی فرد، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل محتوا و نقد ادبی در ادبیات کودکان: خواهران غریب یا قریب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 135-156

لیلا مکتبی فرد