نویسنده = قربان صباغ، محمودرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1398

نادیا غضنفری مقدم؛ محمد رضا هاشمی؛ محمودرضا قربان صباغ