دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1399 
7. فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی)

صفحه 186-216

رویا یدالهی شاه‌راه؛ محمدجواد مهدوی؛ مریم صالحی‌نیا؛ امیر امین یزدی


8. نقش و کارکرد شخصیّتهای دینی – تاریخی در قصّه های عامیانۀ ایرانی

صفحه 217-242

سحر یوسفی؛ محمّد ایرانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ امیرعبّاس عزیزی فر