دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398 
1. بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر

صفحه 1-20

مهلا السادات حسینی صابر؛ مریم جلالی؛ زهرا سید یزدی


3. فرایند تحوّل شخصیت در رمان هستی

صفحه 41-56

محمود رنجبر؛ حانیه شارودی؛ سپیده اصلاحی


4. بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های کتاب‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده

صفحه 57-78

هدی ژیان جهانی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


8. معنایی متفاوت از رنگ سیاه در ماهی سیاه کوچولو

صفحه 151-168

اسدالله نوروزی؛ عاطفه جمالی؛ مرتضی نجاتی جزه