دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 
1. ساختار روایت در لالایی‌های ایرانی

صفحه 1-31

یداله جلالی پندری؛ صدیقه پاک ضمیر


3. راز توفیق شعر «باران»

صفحه 61-76

محمدرضا خسروی شکیب؛ جواد دهقانیان