اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 806
تعداد پذیرش 124
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 537
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 200

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 180
تعداد مشاهده مقاله 382743
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 206842
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 238 روز
متوسط زمان داوری 64 روز
متوسط زمان پذیرش 326 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 343 روز
درصد پذیرش 15 %