اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 832
تعداد پذیرش 130
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 553
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 205

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 188
تعداد مشاهده مقاله 388196
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 210336
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 237 روز
متوسط زمان داوری 63 روز
متوسط زمان پذیرش 330 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 134 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 324 روز
درصد پذیرش 16 %