نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتوسا صالحی روایتی خلاق از متن کهن (نقد و بررسی داستان بازنویسی شده بیژن و منیژه ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آذرباد خوبی‌نامه، اندرزنامه‌ای قدیمی و ناشناخته [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-30]
 • آرمان‌آرین بررسی سفر قهرمان در رمان سه‌گانه‌‌‌ی اَشَوَزدَنگهِه اثر آرمان آرین براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب‌شناسی بررسی تحلیلی سیر نقد ادبیات کودک و نوجوان در ایران با نگاهی آسیب‌شناسانه به قالب‌های نقد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-99]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشجویان ادبیات کودک بررسی کاستی‌ها و خطاهای رایج [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 23-56]
 • آسیب­شناسی استناد وضعیت استناد در «پژوهش‌نامه» و «کتاب ماه کودک و نوجوان»‌ [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 71-100]
 • آشتی­جویی بررسی روند آشنی جویی یا انتقام جویی در ادبیات جنگ برای کودک از منظرگفتمان شناسی انتقادی و پیشنهاد یک الگو [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 115-134]
 • آشنا جستاری تحلیلی در کارکرد موتیف‌های آشنا و آشنایی‌زدا در داستان‌های کودک و نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-148]
 • آشنایی زدا جستاری تحلیلی در کارکرد موتیف‌های آشنا و آشنایی‌زدا در داستان‌های کودک و نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-148]
 • آشنایی‌زدایی جستاری در کارکرد نمادین رنگ و انواع دلالت های آن در شعر کودک و نوجوان (دهۀ شصت تا هشتاد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آغازگر جنگ بررسی روند آشنی جویی یا انتقام جویی در ادبیات جنگ برای کودک از منظرگفتمان شناسی انتقادی و پیشنهاد یک الگو [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 115-134]
 • آقارنگی وگربه ناقلا. ادبیات پسامدرن پسامدرنیسم و بوطیقای داستان کودک: تحلیلی روایت شناسانه از داستان "آقارنگی و گربه ناقلا " از فرهاد حسن زاده [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 79-102]
 • آلفرد آدلر بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های کتاب‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 57-78]
 • آلیس‌ مقایسه‌ی سیمرغ منطق‌الطیر عطار با آلیس در آن سوی آینه‌ی کارول بر اساس نظریه‌ی تقارن آینه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • آموزه‌های دینی بررسی ظرفیت تأثیرگذاری برخی قصه های نمادین منظوم دهه‌ی هشتاد بر رشد آموزه‌های دینی کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-138]
 • آمیختگی شگردهای آمیختگی (هیبریدیتی) در کتاب‌های تصویری‌داستانی: بررسی موردی قصه جنگ و صلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • آمیخته شگردهای آمیختگی (هیبریدیتی) در کتاب‌های تصویری‌داستانی: بررسی موردی قصه جنگ و صلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • آن سوی آینه‌ مقایسه‌ی سیمرغ منطق‌الطیر عطار با آلیس در آن سوی آینه‌ی کارول بر اساس نظریه‌ی تقارن آینه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • آنیما تحلیل قصه‌ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 49-68]
 • آنیموس تحلیل قصه‌ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 49-68]
 • آیین گذار مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-53]

ا

 • اتصال بوطیقای شناختیِ گفتار کودکانه و قابلیت‌های بوطیقایی لالایی‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • احساس حقارت بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های کتاب‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 57-78]
 • احمد اکبرپور نگاهی به ابعاد روایت‌مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ماریا نیکولایوا) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-46]
 • احمد اکبرپور بررسی خواننده‌ی نهفته در داستان‌های احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ایدن چمبرز) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 101-127]
 • احمد اکبرپور بررسی مفهوم توانمندسازی در داستان‌های احمد اکبرپور [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 113-136]
 • احمد اکبرپور بررسی خشونت نمادین در رمان من نوکر بابا نیستم نوشته احمد اکبر پور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 49-64]
 • احمدرضا احمدی فانتزی، در هفت روز هفته دارم، یکی از کودکانههای احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 87-109]
 • احمدرضا احمدی درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می‌بارید نوشته‌ی احمدرضا احمدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]
 • احمدرضا احمدی بررسی فرآیند فردیت در داستان کبوتر سفید کنار آینه از احمدرضا احمدی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 165-184]
 • ادب‌مندی بررسی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله از منظر «ادب‌مندی» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 129-152]
 • ادبیات فانتزی و شیوه‌های فانتزی‌سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 55-73]
 • ادبیّات اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • ادبیات بزرگ‌سالان ترجمه‌ی ادبیات کودکان: بررسی ترجمه‌ی اسامی خاص شخصیت‌ها به طور ویژه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 153-168]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی ساختار و درون مایه‌ی لالایی‌ها‌ی فارسی و عربی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 91-114]
 • ادبیات تطبیقی در جستجوی کمال مطلوب(بررسی تطبیقی «ماهی سیاه کوچولو»ی صمد بهرنگ با «جاناتان مرغ دریایی» ریچارد باخ) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 161-178]
 • ادبیات داستانی ساخت بازی‎های رایانه‌ای براساس قصه‌های بلند عامیانه‌ی ایرانی (با تکیه بر داستان قهرمان قاتل) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 105-126]
 • ادبیات داستانی کودکان جایگاه مفاهیم فلسفی در ادبیات داستانی کودک ایران [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 1-31]
 • ادبیات عامیانه ساختار روایت در لالایی‌های ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-31]
 • ادبیات فانتزی تحلیل نشانه های ارتباط غیرکلامی در داستان دو دوست [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 91-114]
 • ادبیات کودک در جست‌وجوی استقلال انتخاب متن‌های ادبی مناسب برای برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 125-155]
 • ادبیات کودک جهان تازه استقلال‌یافته‌ی کودکان: جستاری در انسان‌شناسی ادبیات کودک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-54]
 • ادبیات کودک بررسی تحلیلی سیر نقد ادبیات کودک و نوجوان در ایران با نگاهی آسیب‌شناسانه به قالب‌های نقد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-99]
 • ادبیات کودک بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کودک ایران تحلیل محتوای 9 کتاب داستان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 129-141]
 • ادبیات کودک بررسی تطبیقی ساختار و درون مایه‌ی لالایی‌ها‌ی فارسی و عربی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 91-114]
 • ادبیات کودک بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • ادبیات کودک بررسی مفهوم توانمندسازی در داستان‌های احمد اکبرپور [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 113-136]
 • ادبیات کودک یک داستان: چند مترجم: چند راوی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 27-48]
 • ادبیات کودک بررسی موضوع‌ها و درون‌مایه‌های موجود و تهی داستان‌های کودک پنجاه داستان برگزیده شورای کتاب کودک [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-128]
 • ادبیات کودک بررسی تطبیقی کتاب های داستانی- تصویری عربی، فارسی و انگلیسی بر مبنای شگردهای تمرکززدایی با نگاهی به داستان های: کاموای اضافی، کرم سه نقطه، و قصه قبل از خواب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 151-174]
 • ادبیات کودک بررسی شخصیت‌پردازی در داستان‌های خردسالان با تمرکز بر ۳۹ اثر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]
 • ادبیات کودک شگردهای تمرکززدایی در تصویر و برهم‌کنش متن و تصویر در کتاب‌های تصویری‌ [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 123-150]
 • ادبیات کودک نظریه‌ و نقد ادبیات کودک به روایت کتاب ماه کودک و نوجوان (1376 ـ 1380) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 107-132]
 • ادبیات کودک بررسی چگونگی توجه به حقوق کودک در داستان بچه‌های قالیبافخانه «با تأکید بر حقوق کاردر نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی» [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • ادبیات کودک لذت و اقتباس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 121-142]
 • ادبیات کودک بررسی تطبیقی کهن الگوی کودک در قصه های کامل کیلانی و صمد بهرنگی بر مبنای نقد کهن الگویی (نمونه موردی 10 داستان از هر نویسنده) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 123-148]
 • ادبیات کودک دیدگاه: گفت‌وگو با طرف سوم درباره‌ی تنگناهای ادبی و فلسفی در ترویج و تحقیق فبک در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 169-200]
 • ادبیات کودک شگردهای آمیختگی (هیبریدیتی) در کتاب‌های تصویری‌داستانی: بررسی موردی قصه جنگ و صلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادبیاتکودک وضعیت استناد در «پژوهش‌نامه» و «کتاب ماه کودک و نوجوان»‌ [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 71-100]
 • ادبیّات کودک بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-20]
 • ادبیات کودکان عنصر روایت در ترانه‌های کودکانه‌ی مصطفی رحماندوست [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 103-124]
 • ادبیات کودکان ترجمه‌ی ادبیات کودکان: بررسی ترجمه‌ی اسامی خاص شخصیت‌ها به طور ویژه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 153-168]
 • ادبیات کودکان تحلیل نشانه های ارتباط غیرکلامی در داستان دو دوست [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 91-114]
 • ادبیات کودکان مفهوم خوانایی در ترجمه ی ادبیات کودکان و نوجوانان و شیوه ی ارزیابی آن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 75-90]
 • ادبیات کودکان جامعه‌شناختی جنسیت در داستان نامه‌هایی به آقا غوله [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • ادبیات کودکان تحلیل روابط معنایی واژگان به‌کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • ادبیات کودکان تحلیل روابط فرامتنی و بیش متنی رمان راز کوه پرنده با شاهنامه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 77-98]
 • ادبیّات کودکان تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دهه‌ی هشتاد [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 69-92]
 • ادبیات کودکان و نوجوانان فانتزی، در هفت روز هفته دارم، یکی از کودکانههای احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 87-109]
 • ادبیات کودکان و نوجوانان نگاهی به گستره ی طنز و مطایبه و شگردهای آفرینش آن در آثار فرهاد حسن زاده (با تاکید بر سه جلد کتاب "روزنامه سقفی") [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 73-98]
 • ادبیات کودک و نوجوان بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 61-90]
 • ادبیات کودک و نوجوان شخصیت‌سازی و شخصیت‌پردازی در آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 137-159]
 • ادبیات کودک و نوجوان درنگی بر ظرفیت‌های فانتزی در جنیدنامه (پیش‌درآمد داستان بلند ابومسلم‌نامه) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 93-114]
 • ادبیات کودک و نوجوان نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-112]
 • ادبیات کودک و نوجوان ایران در جست‌وجوی دیگری؛بررسی جلوه‌های دگربودگی در ادبیات کودک و نوجوان ایران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]
 • ادبیات گذار بررسی تطبیقی«زیبا صدایم کن» و «دنی قهرمان جهان» از منظر بینابین نویسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش نگاهی به مفهوم سوژگی و بیناسوژگی در رمان ادسون آرانتس دوناسیمتنو و خرگوش هیمالیایی‌اش از جمشید خانیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارتباط غیرکلامی تحلیل نشانه های ارتباط غیرکلامی در داستان دو دوست [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 91-114]
 • ارزش‌ بررسی عناصر شخصیت و حادثه در داستان «اولدوز و عروسک سخن‌گو» از صمد بهرنگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 47-72]
 • اریش کستنر بررسی تطبیقی مهارت‌های زندگی در رمان‌های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 80-106]
 • اریکـسون فرایند تحوّل شخصیت در رمان هستی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 41-56]
 • ازخودبیگانگی بررسی مؤلّفه‌های ازخودبیگانگی در داستان‌های کودک و نوجوان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-151]
 • اسامی خاص ترجمه‌ی ادبیات کودکان: بررسی ترجمه‌ی اسامی خاص شخصیت‌ها به طور ویژه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 153-168]
 • اسب تحلیل قصه‌ی «برادر عاقل و برادر دیوانه» از منظر اسطوره‌ی دیوسکوریک (دوقلوهای مقدس) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 27-46]
 • استعاره مفهومی بررسی زبان استعاری در اشعار حوزه نوجوان افسانه شعبان نژاد از منظر زبان شناسی شناختی در دفترهای «شیشه آواز»، «پرنده گفت شاعرم» و «یک شعر بی طاقت» [(مقالات آماده انتشار)]
 • استعارۀ هستی‌شناختی تشخیص بررسی انسان‌انگاری (تشخیص) طبیعت در شعر کودک بر اساس دیدگاه لیکاف و جانسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • استقلال در جست‌وجوی استقلال انتخاب متن‌های ادبی مناسب برای برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 125-155]
 • استناد وضعیت استناد در «پژوهش‌نامه» و «کتاب ماه کودک و نوجوان»‌ [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 71-100]
 • استیونز شیوه‌ی القای ایدئولوژی و تأثیر آن بر تقابل لذت/ آموزش در دو رمان نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • اسطوره بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در قصه‌ی «چل گیس»، روایت روستای رمقان، کوهمره سرخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسطوره بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسطوره صاحب هزاران اسب: نگاهی به برهم‌کنش تصویر و متن در کتاب ضحاک در بر اساس نظریه متن-تصویر پِری نودلمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسطوره نقد اسطوره شناختی مرگ در کتاب مرگ بالای درخت سیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسطوره‌ی باران خوانش بینامتنی اسطوره در نمایشنامه ی تشتر نگهبان باران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشعار کودکانه بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • اَشوَزدَنگهِه بررسی سفر قهرمان در رمان سه‌گانه‌‌‌ی اَشَوَزدَنگهِه اثر آرمان آرین براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل [(مقالات آماده انتشار)]
 • افسانه شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی به کوشش انجوی شیرازی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 139-164]
 • افسانه شعبان نژاد بررسی زبان استعاری در اشعار حوزه نوجوان افسانه شعبان نژاد از منظر زبان شناسی شناختی در دفترهای «شیشه آواز»، «پرنده گفت شاعرم» و «یک شعر بی طاقت» [(مقالات آماده انتشار)]
 • افسانه نخودی قصه‌شناسی افسانۀ نخودی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 75-100]
 • افسانه‌های ایرانی مقایسه‌ی افسانه‌های ایرانی‌، کتاب‌های داستانی- تصویری ایرانی و کتاب‌های داستانی- تصویری خارجی بر مبنای مؤلفه‌های تفکر فلسفی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 91-112]
 • افسانه­ی عاشقانه بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید (بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-143]
 • اقتباس ترجمه‌ی ادبیات کودکان: بررسی ترجمه‌ی اسامی خاص شخصیت‌ها به طور ویژه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 153-168]
 • اقتباس لذت و اقتباس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 121-142]
 • اقتباس مفهومی اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • اقتباس نگارشی اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • اکبرپور استعاره ی فضایی نقشه‌نگاری و وجوه دِلالی آن در رمان امپراطور کلمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی رابرت استرنبرگ نوع‌شناسی بازنمایی عشق در رمان‌های نوجوان فرهاد حسن‌زاده براساس الگوی رابرت استرنبرگ (نمونة موردی رمان‌های این وبلاگ واگذار می‌شود و عقرب‌های کشتی بمبک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی سفر تصویر سازی زنان در قصه های عامیانه ی مردم فارس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 103-120]
 • الگوی کنش‌گر خوانشی ساختارگرایانه از داستان «کلاغ‌ها»ی نادر ابراهیمی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-26]
 • الیناسیون بررسی مولفه‌های مدرنیته در آثار محمد رضا شمس [(مقالات آماده انتشار)]
 • امپراتور کلمات بررسی خواننده‌ی نهفته در داستان‌های احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ایدن چمبرز) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 101-127]
 • امپراطور کلمات استعاره ی فضایی نقشه‌نگاری و وجوه دِلالی آن در رمان امپراطور کلمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • امید بررسی محتوایی اشعار کودکانه ی پروین دولت آبادی بر قایق ابرها و گل بادام [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • اناهیتا بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در قصه‌ی «چل گیس»، روایت روستای رمقان، کوهمره سرخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقام­جویی بررسی روند آشنی جویی یا انتقام جویی در ادبیات جنگ برای کودک از منظرگفتمان شناسی انتقادی و پیشنهاد یک الگو [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 115-134]
 • اندرزنامه‌ خوبی‌نامه، اندرزنامه‌ای قدیمی و ناشناخته [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-30]
 • انسان­شناسی کودکی جهان تازه استقلال‌یافته‌ی کودکان: جستاری در انسان‌شناسی ادبیات کودک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-54]
 • انسجام تحلیل روابط معنایی واژگان به‌کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • انقلاب اسلامی تحلیل گفتمان انتقادی کیهان بچه ها در مواجهه با پدیده اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 113-134]
 • انقلاب اسلامی بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انقلاب مشروطه بررسی تحلیلی سیر نقد ادبیات کودک و نوجوان در ایران با نگاهی آسیب‌شناسانه به قالب‌های نقد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-99]
 • انیمیشن ایران بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید (بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-143]
 • انیمیشن ملک خورشید بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید (بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-143]
 • اهداف و کارکردها نقش کارکرد در شکل‌گیری سبک: یک بررسی تطبیقی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-128]
 • اولدوز و عروسک ‌سخنگو گونه شناسی فانتزی در دو داستان صمد بهرنگی (اولدوز و عروسک سخنگو- اولدوز و کلاغها) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-167]
 • اولدوز و کلاغ‌ها گونه شناسی فانتزی در دو داستان صمد بهرنگی (اولدوز و عروسک سخنگو- اولدوز و کلاغها) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-167]
 • ایدئولوژی بررسی شگردهای خوانش انتقادی در کتاب های تصویری داستانی ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 73-90]
 • ایدئولوژی‌های پنهان و آشکار شیوه‌ی القای ایدئولوژی و تأثیر آن بر تقابل لذت/ آموزش در دو رمان نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • ایدن چمبرز بررسی خواننده‌ی نهفته در داستان‌های احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ایدن چمبرز) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 101-127]
 • ایران نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-112]
 • ایران بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اینترنت بررسی وضعیت جذابیت رابط‌کاربری گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 25-40]

ب

 • باز آفرینی واسازیِ متافیزیک حضور در بازآفرینی‌های نوجوانان (با تکیه بر بازآفرینی رستم و سهراب از آتوسا صالحی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازآفرینی نقد تطبیقی عناصر داستان (نحوی و کشتیبان )با بازآفرینی آن (حکایت مرد و دریا) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 133-146]
 • بازار نشر ترجمه نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-112]
 • بازتولید اسطوره بازتولید کهن‌الگوی قربانی در چهار رمان نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ( منتخب از دهه‌ی60تا90) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازگشت هرداد تأثیر ژانر بر کارکرد گفتمانی شخصیت‌های زن در رمان نوجوان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]
 • بازنمایی در جست‌وجوی دیگری؛بررسی جلوه‌های دگربودگی در ادبیات کودک و نوجوان ایران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]
 • بازنمایی زنان زنان به روایت مردان بررسی بازنمایی زنان و دختران در آثار نویسندگان مرد رمان های نوجوان در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-164]
 • بازنویسی نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه‌های شیرین‌ کلیله‌ و دمنه برای نوجوانان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 77-101]
 • بازنویسی بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان (مطالعۀ موردی: بازنویسی های شاهنامه فردوسی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • بازنویسی مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • بازنویسی خلاق روایتی خلاق از متن کهن (نقد و بررسی داستان بازنویسی شده بیژن و منیژه ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازی نمادین بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 117-130]
 • بازی‏های رایانه‏ای ساخت بازی‎های رایانه‌ای براساس قصه‌های بلند عامیانه‌ی ایرانی (با تکیه بر داستان قهرمان قاتل) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 105-126]
 • بچه‌های قالیبافخانه بررسی چگونگی توجه به حقوق کودک در داستان بچه‌های قالیبافخانه «با تأکید بر حقوق کاردر نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی» [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • بختین یک روایت، چند صدا: بررسی شیوه‌های گفت‌وگومندی و چندصدایی در رمان لالایی برای دختر مرده [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی کتاب های داستانی- تصویری عربی، فارسی و انگلیسی بر مبنای شگردهای تمرکززدایی با نگاهی به داستان های: کاموای اضافی، کرم سه نقطه، و قصه قبل از خواب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 151-174]
 • برنامه­ی فلسفه برای کودکان در جست‌وجوی استقلال انتخاب متن‌های ادبی مناسب برای برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 125-155]
 • برهم‌کنش تصویر و واژه سودای بازی و براندازی: نگاهی به برهم‌کنشِ پارودیکِ تصویر و واژه در کتاب تصویری‌داستانیِ منم موش گرسنه/ می‌خورمت درسته [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 87-122]
 • برونو بتلهایم بررسی افسانه ی دژ هوش ربا بر مبنای نظریه ی برونو بتلهایم [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]
 • بسامد واژگان بررسی واژگان خوانداری کودکان دبستانی و مقایسه‌ی آن‌ها با واژگان نوشتاری آنان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 127-148]
 • بلوغ جنسی نوع‌شناسی بازنمایی عشق در رمان‌های نوجوان فرهاد حسن‌زاده براساس الگوی رابرت استرنبرگ (نمونة موردی رمان‌های این وبلاگ واگذار می‌شود و عقرب‌های کشتی بمبک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بلوغ عاطفی نوع‌شناسی بازنمایی عشق در رمان‌های نوجوان فرهاد حسن‌زاده براساس الگوی رابرت استرنبرگ (نمونة موردی رمان‌های این وبلاگ واگذار می‌شود و عقرب‌های کشتی بمبک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بن‌مایه قصه‌شناسی افسانۀ نخودی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 75-100]
 • بن­مایه‌های ادبیات کهن بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید (بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-143]
 • بهرنگی گونه شناسی فانتزی در دو داستان صمد بهرنگی (اولدوز و عروسک سخنگو- اولدوز و کلاغها) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-167]
 • بوطیقای داستان کودک پسامدرنیسم و بوطیقای داستان کودک: تحلیلی روایت شناسانه از داستان "آقارنگی و گربه ناقلا " از فرهاد حسن زاده [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 79-102]
 • بوطیقای شناختی بوطیقای شناختیِ گفتار کودکانه و قابلیت‌های بوطیقایی لالایی‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • بوف کور گذر کنسروها از سرزمین بوف‌های کور (واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان کنسرو غول با بوف کور) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 31-54]
 • بوم‌فمنیسم درآمدی بر بوم‌فمنیسم: مطالعه‌ی موردی دو دوست و دیلینگ دیلینگ [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 55-76]
 • بیان امری بررسی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله از منظر «ادب‌مندی» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 129-152]
 • بیش متنیت تحلیل روابط فرامتنی و بیش متنی رمان راز کوه پرنده با شاهنامه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 77-98]
 • بیناسوژگی نگاهی به مفهوم سوژگی و بیناسوژگی در رمان ادسون آرانتس دوناسیمتنو و خرگوش هیمالیایی‌اش از جمشید خانیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بینامتنیت غزاله‌ی خورشید: نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگرخوانیِ قصه‌ی «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-52]
 • بینامتنیت بینامتنیت در فراداستانِ « قلب زیبای بابور» نوشتهی جمشید خانیان و مخاطب نوجوان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • بینامتنیت درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می‌بارید نوشته‌ی احمدرضا احمدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]
 • بینامتنیت گذر کنسروها از سرزمین بوف‌های کور (واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان کنسرو غول با بوف کور) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 31-54]
 • بینش دووجهی مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-53]
 • بیوک ملکی بررسی تصاویر (ایماژ‌های) شاعرانه در اشعار نوجوان بیوک ملکی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 115-139]
 • بیوکِ ملکی صورت‌های خیالیِ مجموعۀ شعری «پشت یک لبخند» بیوکِ ملکی بر اساس نظریّۀ ژیلبر دوران [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پاره‌ی ابتدایی تجزیه و تحلیل پیرنگ در داستانک‌های نخودی اثر محمد‌هادی محمدی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 167-188]
 • پاره‌ی میانی تجزیه و تحلیل پیرنگ در داستانک‌های نخودی اثر محمد‌هادی محمدی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 167-188]
 • پارودی سودای بازی و براندازی: نگاهی به برهم‌کنشِ پارودیکِ تصویر و واژه در کتاب تصویری‌داستانیِ منم موش گرسنه/ می‌خورمت درسته [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 87-122]
 • پایان‌نامه‌نویسی در ادبیات کودک تبارشناسی پژوهش‌های ادبیات کودکان از منظر روش‌شناختی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 137-152]
 • پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشجویان ادبیات کودک بررسی کاستی‌ها و خطاهای رایج [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 23-56]
 • پدیدههای طبیعت بررسی و طبقه بندی تصاویر مربوط به مفهوم خدا در شعر کودک (براساس طبقه بندی ایماژهای سه گانه تخیلی- واقعی، تخیلی-کنشی و توصیفی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 155-176]
 • پرخاش‌گری بررسی میزان تأثیر برنامه‌های کتاب‌درمانی بر کاهش پرخاش‌گری کودکان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 33-61]
 • پرویز شاپور کودکانه ها در کاریکلماتورهای پرویز شاپور [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • پروین دولت‌آبادی بررسی محتوایی اشعار کودکانه ی پروین دولت آبادی بر قایق ابرها و گل بادام [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • پریانه های لیاسندماریس تأثیر ژانر بر کارکرد گفتمانی شخصیت‌های زن در رمان نوجوان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]
 • پری نودلمن بررسی همپیوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان بر اساس نظریه‌ی پری نودلمن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]
 • پری نودلمن صاحب هزاران اسب: نگاهی به برهم‌کنش تصویر و متن در کتاب ضحاک در بر اساس نظریه متن-تصویر پِری نودلمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • پژوهش وضعیت استناد در «پژوهش‌نامه» و «کتاب ماه کودک و نوجوان»‌ [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 71-100]
 • پژوهش در ادبیات کودک تبارشناسی پژوهش‌های ادبیات کودکان از منظر روش‌شناختی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 137-152]
 • پسامدرنیسم تحلیل نقش‌های نشانه‌ای هویت فردی تصویرگرمولف در کتاب‌های تصویری پست مدرن (رمان گرافیکی) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 153-174]
 • پشت یک لبخند صورت‌های خیالیِ مجموعۀ شعری «پشت یک لبخند» بیوکِ ملکی بر اساس نظریّۀ ژیلبر دوران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پویایی بررسی عناصر شخصیت و حادثه در داستان «اولدوز و عروسک سخن‌گو» از صمد بهرنگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 47-72]
 • پیاژه شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی به کوشش انجوی شیرازی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 139-164]
 • پیامبر اکرم شعر کودک در سیره‌ی پیامبر (بررسی ساختاری، موسیقایی و محتوایی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 143-154]
 • پیر بوردیو بررسی خشونت نمادین در رمان من نوکر بابا نیستم نوشته احمد اکبر پور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 49-64]
 • پیرنگ تجزیه و تحلیل پیرنگ در داستانک‌های نخودی اثر محمد‌هادی محمدی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 167-188]
 • پیش دبستانی مقایسه تاثیر داستان های فکری فیلیپ کم وداستان های فکری مرتضی خسرونژاد بر رشد خلاقیت کودکان دوره آمادگی شهرتهران در سال تحصیلی 1389-90 [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-72]
 • پیکرگردانی بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در قصه‌ی «چل گیس»، روایت روستای رمقان، کوهمره سرخی [(مقالات آماده انتشار)]

ت

 • تاویل معنایی متفاوت از رنگ سیاه در ماهی سیاه کوچولو [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 151-168]
 • تحلیل انتقادی گفتمان مقایسه‌ی تحلیلِ انتقادیِ گفتمان داستان‌های کوتاه معاصر بزرگ‌سالان و داستان‌های کوتاه معاصر نوجوانان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 143-166]
 • تحلیل انتقادی گفتمانِ نورمن فرکلاف تأثیر ژانر بر کارکرد گفتمانی شخصیت‌های زن در رمان نوجوان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان انتقادی کیهان بچه ها در مواجهه با پدیده اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 113-134]
 • تحلیل گفتمان تطبیقی بررسی تطبیقی سبک شناسی فانتزی در ادبیات کودک در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 173-200]
 • تحلیل محتوا جایگاه مفاهیم فلسفی در ادبیات داستانی کودک ایران [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 1-31]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوا و نقد ادبی در ادبیات کودکان: خواهران غریب یا قریب [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 135-156]
 • تحلیل محتوا بررسی هوش اجتماعی و مؤلّفه های آن در محتوای کتاب های فارسی(بخوانیم) دوره‌ی ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • ترامتنیت خوانش بینامتنی اسطوره در نمایشنامه ی تشتر نگهبان باران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ترانه عنصر روایت در ترانه‌های کودکانه‌ی مصطفی رحماندوست [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 103-124]
 • ترانههای کودکان انواع ترانه های کودکان (مطالعه‌ی موردی: طبقه‌بندی نظم شفاهی کودکان خراسان) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 53-82]
 • ترجمه ترجمه‌ی ادبیات کودکان: بررسی ترجمه‌ی اسامی خاص شخصیت‌ها به طور ویژه [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 153-168]
 • ترجمه یک داستان: چند مترجم: چند راوی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 27-48]
 • ترجمه ادبیات کودک بایسته‌های ترجمه ادبیات کودک و نوجوان از منظر فنی و دیداری (نمونه تطبیقی و موردپژوهانه ترجمه مجموعه «حکایات النخلة الخضراء») [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • ترجمه‌ی ادبیات کودکان مفهوم خوانایی در ترجمه ی ادبیات کودکان و نوجوانان و شیوه ی ارزیابی آن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 75-90]
 • ترجمه‌ی بینانشانه‌ای پویش مدلی برای ترجمه‌ی کتابهای مصور کودکان گروه‌های سنی ب و ج با رویکرد بینانشانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • تشتر نگهبان باران خوانش بینامتنی اسطوره در نمایشنامه ی تشتر نگهبان باران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصویر بررسی داستان‌های دینی کودکان و نوجوانان منتشر شده بین سال‌های 1380-1385 از نظر کیفیت محتوا، ساخت و پرداخت و کیفیت زبان و بیان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 109-135]
 • تصویر بررسی تصاویر (ایماژ‌های) شاعرانه در اشعار نوجوان بیوک ملکی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 115-139]
 • تصویر بررسی ظرفیّت های سینمایی رمان دود پشت تپه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 45-68]
 • تصویر بررسی و طبقه بندی تصاویر مربوط به مفهوم خدا در شعر کودک (براساس طبقه بندی ایماژهای سه گانه تخیلی- واقعی، تخیلی-کنشی و توصیفی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 155-176]
 • تصویر روی جلد نشانه شناسی لایه ای تصویر روی جلد رمان های نوجوان(مجموعه‌ی رمان نوجوان امروز) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 49-72]
 • تصویرگری بررسی سیر تحوّل تاریخی تصویرگری در بازنویسی‌ها و بازآفرینی‌های داستان خاله سوسکه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 175-204]
 • تصویرگری تحلیل نقش‌های نشانه‌ای هویت فردی تصویرگرمولف در کتاب‌های تصویری پست مدرن (رمان گرافیکی) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 153-174]
 • تصویرگری پویش مدلی برای ترجمه‌ی کتابهای مصور کودکان گروه‌های سنی ب و ج با رویکرد بینانشانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • تطبیق بررسی تطبیقی شعر کودک در هوپ هوپ نامه ی علی اکبر صابر و دیوان نسیم شمال [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 153-172]
 • تعامل افقی فرازبان و قابلیت‌های تعاملی آن در روایت‌های کودکانۀ فرهاد حسن‌زاده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 101-126]
 • تعامل متن و تصویر تأملی بر هیچانگی : "هیچ هیچ هیچانه‌" و رابطه‌ی متن و تصویر در آن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 29-58]
 • تفکر اسطوره‌ای مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-53]
 • تفکر انتقادی بررسی مولفه‌های مدرنیته در آثار محمد رضا شمس [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفکر حل مسأله بررسی مراحل حل مسأله و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسأله در ادبیات کودکان در ایران (بر مبنای بررسی و مقایسه‌ی داستان‌های تألیفی و ترجمه‌ای سال‌های 1385-1380 رده‌های سنی ب و ج) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 55-78]
 • تقابل دوگانه تقابلهای دوگانه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و رولد دال [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقابل و تضاد درنگی بر ظرفیت‌های فانتزی در جنیدنامه (پیش‌درآمد داستان بلند ابومسلم‌نامه) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 93-114]
 • تقارن آینه‌ای جهان‌ مقایسه‌ی سیمرغ منطق‌الطیر عطار با آلیس در آن سوی آینه‌ی کارول بر اساس نظریه‌ی تقارن آینه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • تکنولوژی انضباطی گفتمان قدرت و ساز و کارهای تکنولوژی انضباطی مطالعه موردی: قصه های مجید [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-48]
 • تکنیک­های طنز بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 61-90]
 • تلویزیون طبقه بندی قابلیت های نمایشی ادبیات داستانی خردسالان (بررسی موردی: خوانش یازده داستان از گروه های سنی الف و ب) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 79-102]
 • تمایز جهان تازه استقلال‌یافته‌ی کودکان: جستاری در انسان‌شناسی ادبیات کودک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-54]
 • تمدن تحلیل قصه‌ی «برادر عاقل و برادر دیوانه» از منظر اسطوره‌ی دیوسکوریک (دوقلوهای مقدس) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 27-46]
 • تمرکززادیی شگردهای تمرکززدایی در تصویر و برهم‌کنش متن و تصویر در کتاب‌های تصویری‌ [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 123-150]
 • تمرکززدایی غزاله‌ی خورشید: نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگرخوانیِ قصه‌ی «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-52]
 • تمرکززدایی شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی به کوشش انجوی شیرازی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 139-164]
 • تمرکززدایی بررسی تطبیقی کتاب های داستانی- تصویری عربی، فارسی و انگلیسی بر مبنای شگردهای تمرکززدایی با نگاهی به داستان های: کاموای اضافی، کرم سه نقطه، و قصه قبل از خواب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 151-174]
 • تمرکززدایی ظرفیت‌های روایی و تمرکززدایانه‌ی باب هفتم کلیله‌ودمنه برای بازنویسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]
 • تمرکززدایی زدودن غبار از نور دیدگان (بررسی شگردهای تمرکززدایی در کلیله‌ودمنه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمرکزگرایی شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی به کوشش انجوی شیرازی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 139-164]
 • تنهایی در کشاکش عشق و تنهایی کندوکاوی درپیچ و خم‌های «سفرهای کرگدن» فریبا کلهر [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-30]
 • توانمندسازی در ادبیات کودک بررسی مفهوم توانمندسازی در داستان‌های احمد اکبرپور [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 113-136]
 • توصیف شخصیت‌سازی و شخصیت‌پردازی در آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 137-159]

ج

 • جامعه­پذیری جنسیتی جامعه‌شناختی جنسیت در داستان نامه‌هایی به آقا غوله [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • جامعه‌شناسی ادبیات جامعه‌شناختی جنسیت در داستان نامه‌هایی به آقا غوله [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • جاناتان مرغ دریایی در جستجوی کمال مطلوب(بررسی تطبیقی «ماهی سیاه کوچولو»ی صمد بهرنگ با «جاناتان مرغ دریایی» ریچارد باخ) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 161-178]
 • جایزه بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان‌شناسی نظریه‌ و نقد ادبیات کودک به روایت کتاب ماه کودک و نوجوان (1376 ـ 1380) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 107-132]
 • جمشید خانیان بینامتنیت در فراداستانِ « قلب زیبای بابور» نوشتهی جمشید خانیان و مخاطب نوجوان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • جمشید خانیان واکاوی عنصر زبان در رمان شبی که جرواسک نخوانَد [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 29-54]
 • جمشید خانیان نگاهی به مفهوم سوژگی و بیناسوژگی در رمان ادسون آرانتس دوناسیمتنو و خرگوش هیمالیایی‌اش از جمشید خانیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمهوری ادبیات جهان تازه استقلال‌یافته‌ی کودکان: جستاری در انسان‌شناسی ادبیات کودک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-54]
 • جنس بررسی نقش‌های جنسیتی در «خاله سوسکه» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 27-43]
 • جنسیت بررسی نقش‌های جنسیتی در «خاله سوسکه» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 27-43]
 • جنسیت جامعه‌شناختی جنسیت در داستان نامه‌هایی به آقا غوله [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • جنسیت زنان به روایت مردان بررسی بازنمایی زنان و دختران در آثار نویسندگان مرد رمان های نوجوان در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-164]
 • جنگ واکاوی عنصر زبان در رمان شبی که جرواسک نخوانَد [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 29-54]
 • جنیدنامه درنگی بر ظرفیت‌های فانتزی در جنیدنامه (پیش‌درآمد داستان بلند ابومسلم‌نامه) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 93-114]

چ

 • چالش‌ها بایسته‌های ترجمه ادبیات کودک و نوجوان از منظر فنی و دیداری (نمونه تطبیقی و موردپژوهانه ترجمه مجموعه «حکایات النخلة الخضراء») [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • چل گیس بررسی بن‌مایه‌های اساطیری در قصه‌ی «چل گیس»، روایت روستای رمقان، کوهمره سرخی [(مقالات آماده انتشار)]
 • چمبرز تحلیل خواننده‌ی درون متن در رمان‌های «زیبا صدایم کن» و «هستی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • چندصدایی یک روایت، چند صدا: بررسی شیوه‌های گفت‌وگومندی و چندصدایی در رمان لالایی برای دختر مرده [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]

ح

 • حادثه بررسی عناصر شخصیت و حادثه در داستان «اولدوز و عروسک سخن‌گو» از صمد بهرنگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 47-72]
 • حضور مترجم یک داستان: چند مترجم: چند راوی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 27-48]
 • حقوق کودکان کار بررسی چگونگی توجه به حقوق کودک در داستان بچه‌های قالیبافخانه «با تأکید بر حقوق کاردر نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی» [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • حکایات النخلة الخضراء بایسته‌های ترجمه ادبیات کودک و نوجوان از منظر فنی و دیداری (نمونه تطبیقی و موردپژوهانه ترجمه مجموعه «حکایات النخلة الخضراء») [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • حکایت بررسی و نقد مؤلفه‏ های فرهنگ شهروندی در داستان‏ها و حکایات کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی (با تأکید بر آموزش قانون‌‌مداری) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • حکایت مرد و دریا نقد تطبیقی عناصر داستان (نحوی و کشتیبان )با بازآفرینی آن (حکایت مرد و دریا) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 133-146]
 • حیوان بررسی و تحلیل قصه‌های «حیوان-داماد» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]

خ

 • خاله سوسکه بررسی نقش‌های جنسیتی در «خاله سوسکه» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 27-43]
 • خاله سوسکه بررسی سیر تحوّل تاریخی تصویرگری در بازنویسی‌ها و بازآفرینی‌های داستان خاله سوسکه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 175-204]
 • خدا بررسی ظرفیت تأثیرگذاری برخی قصه های نمادین منظوم دهه‌ی هشتاد بر رشد آموزه‌های دینی کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-138]
 • خدا بررسی و طبقه بندی تصاویر مربوط به مفهوم خدا در شعر کودک (براساس طبقه بندی ایماژهای سه گانه تخیلی- واقعی، تخیلی-کنشی و توصیفی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 155-176]
 • خردسالان طبقه بندی قابلیت های نمایشی ادبیات داستانی خردسالان (بررسی موردی: خوانش یازده داستان از گروه های سنی الف و ب) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 79-102]
 • خسرونژاد شگردهای تمرکززدایی در قصه‌های ایرانی به کوشش انجوی شیرازی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 139-164]
 • خسرونژاد شگردهای تمرکززدایی در تصویر و برهم‌کنش متن و تصویر در کتاب‌های تصویری‌ [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 123-150]
 • خشونت نمادین بررسی خشونت نمادین در رمان من نوکر بابا نیستم نوشته احمد اکبر پور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 49-64]
 • خلاقیت مقایسه تاثیر داستان های فکری فیلیپ کم وداستان های فکری مرتضی خسرونژاد بر رشد خلاقیت کودکان دوره آمادگی شهرتهران در سال تحصیلی 1389-90 [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-72]
 • خواننده/بیننده‌ی نهفته بررسی سیر تحوّل تاریخی تصویرگری در بازنویسی‌ها و بازآفرینی‌های داستان خاله سوسکه [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 175-204]
 • خواننده­ی­ نهفته بررسی خواننده‌ی نهفته در داستان‌های احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ایدن چمبرز) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 101-127]
 • خواننده‌ی نهفته تحلیل خواننده‌ی درون متن در رمان‌های «زیبا صدایم کن» و «هستی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوبی‌نامه خوبی‌نامه، اندرزنامه‌ای قدیمی و ناشناخته [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-30]
 • خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من غزاله‌ی خورشید: نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگرخوانیِ قصه‌ی «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-52]
 • خیال بررسی محتوایی اشعار کودکانه ی پروین دولت آبادی بر قایق ابرها و گل بادام [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]

د

 • داستان خوانشی ساختارگرایانه از داستان «کلاغ‌ها»ی نادر ابراهیمی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-26]
 • داستان در جست‌وجوی استقلال انتخاب متن‌های ادبی مناسب برای برنامه‌ی «فلسفه برای کودکان» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 125-155]
 • داستان تحلیل نشانه های ارتباط غیرکلامی در داستان دو دوست [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 91-114]
 • داستان در جست‌وجوی دیگری؛بررسی جلوه‌های دگربودگی در ادبیات کودک و نوجوان ایران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]
 • داستان تحلیل روابط معنایی واژگان به‌کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • داستان بررسی و نقد مؤلفه‏ های فرهنگ شهروندی در داستان‏ها و حکایات کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی (با تأکید بر آموزش قانون‌‌مداری) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • داستان بررسی تطبیقی سبک شناسی فانتزی در ادبیات کودک در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 173-200]
 • داستان استعاری معنایی متفاوت از رنگ سیاه در ماهی سیاه کوچولو [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 151-168]
 • داستان بیژن و منیژه روایتی خلاق از متن کهن (نقد و بررسی داستان بازنویسی شده بیژن و منیژه ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • داستان‌خوانی بررسی میزان تأثیر برنامه‌های کتاب‌درمانی بر کاهش پرخاش‌گری کودکان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 33-61]
 • داستان دینی بررسی داستان‌های دینی کودکان و نوجوانان منتشر شده بین سال‌های 1380-1385 از نظر کیفیت محتوا، ساخت و پرداخت و کیفیت زبان و بیان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 109-135]
 • داستان کهن خوبی‌نامه، اندرزنامه‌ای قدیمی و ناشناخته [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-30]
 • داستان ‌کودک گونه شناسی فانتزی در دو داستان صمد بهرنگی (اولدوز و عروسک سخنگو- اولدوز و کلاغها) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-167]
 • داستان کودک بررسی همپیوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان بر اساس نظریه‌ی پری نودلمن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]
 • داستان کودک مطالعة شیوه‌های بازنمایی زنان در ده داستان کودک از محمدرضا یوسفی «بر مبنای فرانقش اندیشگانی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • داستان کودک و نوجوان تحلیل محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از سال1370-1379 [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 33-60]
 • داستان کودک و نوجوان درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می‌بارید نوشته‌ی احمدرضا احمدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]
 • داستان کودک و نوجوان جستاری تحلیلی در کارکرد موتیف‌های آشنا و آشنایی‌زدا در داستان‌های کودک و نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-148]
 • داستان کودک و نوجوان بررسی رابطه رشد شناختی و درک روایی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان(بر اساس نظریه ماریا نیکولایوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • داستان‌نویسی بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان (مطالعۀ موردی: بازنویسی های شاهنامه فردوسی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • داستان‌های تألیفی بررسی مراحل حل مسأله و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسأله در ادبیات کودکان در ایران (بر مبنای بررسی و مقایسه‌ی داستان‌های تألیفی و ترجمه‌ای سال‌های 1385-1380 رده‌های سنی ب و ج) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 55-78]
 • داستان‌های ترجمه‌ای بررسی مراحل حل مسأله و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسأله در ادبیات کودکان در ایران (بر مبنای بررسی و مقایسه‌ی داستان‌های تألیفی و ترجمه‌ای سال‌های 1385-1380 رده‌های سنی ب و ج) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 55-78]
 • داستان‌های خردسالان بررسی شخصیت‌پردازی در داستان‌های خردسالان با تمرکز بر ۳۹ اثر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]
 • داستان‏های عامیانه ساخت بازی‎های رایانه‌ای براساس قصه‌های بلند عامیانه‌ی ایرانی (با تکیه بر داستان قهرمان قاتل) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 105-126]
 • داستان‌های فکری دیدگاه: گفت‌وگو با طرف سوم درباره‌ی تنگناهای ادبی و فلسفی در ترویج و تحقیق فبک در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 169-200]
 • داستان‌های کودک بررسی مفهوم هویت در مجموعه داستان‌های قصه‌های شیرین مغزدار و قصه بازی شادی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 59-86]
 • داستان­های کودک و نوجوان بررسی مهارت‌های تفکّر انتقادی در داستان‌های کودکان و نوجوانان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 157-193]
 • داستان‌های کودک و نوجوان بررسی مؤلّفه‌های ازخودبیگانگی در داستان‌های کودک و نوجوان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-151]
 • داماد بررسی و تحلیل قصه‌های «حیوان-داماد» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • دانش‌آموز بررسی رابطه‌ی کتاب‌خوانی و رشد اجتماعی در دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 145-165]
 • دانشگاهی‌شدن ادبیات کودک آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشجویان ادبیات کودک بررسی کاستی‌ها و خطاهای رایج [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 23-56]
 • دبستان بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 101-123]
 • دختر بررسی و تحلیل قصه‌های «حیوان-داماد» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • در باغ بزرگ باران می‌بارید درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می‌بارید نوشته‌ی احمدرضا احمدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]
 • درخواست بررسی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله از منظر «ادب‌مندی» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 129-152]
 • درون‌مایه بررسی تطبیقی ساختار و درون مایه‌ی لالایی‌ها‌ی فارسی و عربی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 91-114]
 • درون‌مایه‌ی تهی بررسی موضوع‌ها و درون‌مایه‌های موجود و تهی داستان‌های کودک پنجاه داستان برگزیده شورای کتاب کودک [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-128]
 • درون‌مایه‌ی موجود بررسی موضوع‌ها و درون‌مایه‌های موجود و تهی داستان‌های کودک پنجاه داستان برگزیده شورای کتاب کودک [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-128]
 • دژ هوش ربا بررسی افسانه ی دژ هوش ربا بر مبنای نظریه ی برونو بتلهایم [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]
 • دستوری- واژگانی بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 101-123]
 • دشت متلاطم بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]
 • دشمنان ملت بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • دفاع مقدس بررسی همپیوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان بر اساس نظریه‌ی پری نودلمن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]
 • دگرریختی بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلینگ دلینگ درآمدی بر بوم‌فمنیسم: مطالعه‌ی موردی دو دوست و دیلینگ دیلینگ [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 55-76]
 • دنی قهرمان جهان بررسی تطبیقی«زیبا صدایم کن» و «دنی قهرمان جهان» از منظر بینابین نویسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهه چهل نقد و برسی آثار برگزیده شعر شورای کتاب کودک در دهه چهل [(مقالات آماده انتشار)]
 • دو دوست درآمدی بر بوم‌فمنیسم: مطالعه‌ی موردی دو دوست و دیلینگ دیلینگ [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 55-76]
 • دوره‌ی ابتدایی بررسی هوش اجتماعی و مؤلّفه های آن در محتوای کتاب های فارسی(بخوانیم) دوره‌ی ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • دوسویگی لذت و اقتباس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 121-142]
 • دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک تحلیل محتوا و نقد ادبی در ادبیات کودکان: خواهران غریب یا قریب [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 135-156]
 • دوم و سوم راهنمایی بررسی عناصر و مضامین دینی و میهنی در اشعار کتابهای فارسی دوره‌ی راهنمایی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 21-48]
 • دیدگاه اسطوره‌‌ای/ کهن‌الگویی غزاله‌ی خورشید: نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگرخوانیِ قصه‌ی «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-52]
 • دیگرانگی در جست‌وجوی دیگری؛بررسی جلوه‌های دگربودگی در ادبیات کودک و نوجوان ایران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]
 • دیگرخوانی غزاله‌ی خورشید: نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگرخوانیِ قصه‌ی «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-52]
 • دیگری در جست‌وجوی دیگری؛بررسی جلوه‌های دگربودگی در ادبیات کودک و نوجوان ایران [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-26]
 • دیگری یک روایت، چند صدا: بررسی شیوه‌های گفت‌وگومندی و چندصدایی در رمان لالایی برای دختر مرده [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • دیوسکوریک تحلیل قصه‌ی «برادر عاقل و برادر دیوانه» از منظر اسطوره‌ی دیوسکوریک (دوقلوهای مقدس) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 27-46]

ر

 • رابط کاربر ویژگی‌های رابط کاربر کتابخانه‌ی مجازی بین‌المللی کودکان از دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 45-70]
 • رابط‌کاربری گرافیکی بررسی وضعیت جذابیت رابط‌کاربری گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 25-40]
 • رابطه‌ی زن‌ـ‌طبیعت درآمدی بر بوم‌فمنیسم: مطالعه‌ی موردی دو دوست و دیلینگ دیلینگ [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 55-76]
 • رابطه‌ی متن و تصویر تارنمای برهم‌کنشانه‌ی متن و تصویر با بررسی تطبیقی کتاب‌های داستانی‌تصویری برتر ایرانی و غیرایرانی (بر پایه‌ی نظریه‌ی ماریا نیکولایوا و کارول اسکات) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • رادیو طبقه بندی قابلیت های نمایشی ادبیات داستانی خردسالان (بررسی موردی: خوانش یازده داستان از گروه های سنی الف و ب) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 79-102]
 • راوی ساختار روایت در لالایی‌های ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-31]
 • راوی اول شخص بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • رجمه ادبیات کودک و نوجوان بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رشد بررسی ظرفیت تأثیرگذاری برخی قصه های نمادین منظوم دهه‌ی هشتاد بر رشد آموزه‌های دینی کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-138]
 • رشد اجتماعی بررسی رابطه‌ی کتاب‌خوانی و رشد اجتماعی در دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 145-165]
 • رشد ذهنی بررسی میزان تأثیر برنامه‌های کتاب‌درمانی بر کاهش پرخاش‌گری کودکان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 33-61]
 • رفتار استنادی وضعیت استناد در «پژوهش‌نامه» و «کتاب ماه کودک و نوجوان»‌ [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 71-100]
 • رمان بررسی ظرفیّت های سینمایی رمان دود پشت تپه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 45-68]
 • رمان بررسی تطبیقی مهارت‌های زندگی در رمان‌های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 80-106]
 • رمان بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان راز کوه پرنده تحلیل روابط فرامتنی و بیش متنی رمان راز کوه پرنده با شاهنامه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 77-98]
 • رمان کنسرو غول کارکرد «سفر» در داستان‌های فانتاستیک ایرانی (بر اساس رمان کنسرو غول) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
 • رمان کودک و نوجوان کارکرد «سفر» در داستان‌های فانتاستیک ایرانی (بر اساس رمان کنسرو غول) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
 • رمان‌ نوجوان بازتولید کهن‌الگوی قربانی در چهار رمان نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ( منتخب از دهه‌ی60تا90) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان نوجوان بینامتنیت در فراداستانِ « قلب زیبای بابور» نوشتهی جمشید خانیان و مخاطب نوجوان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • رمان نوجوان زنان به روایت مردان بررسی بازنمایی زنان و دختران در آثار نویسندگان مرد رمان های نوجوان در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-164]
 • رمان نوجوان واکاوی عنصر زبان در رمان شبی که جرواسک نخوانَد [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 29-54]
 • رمان نوجوان شیوه‌ی القای ایدئولوژی و تأثیر آن بر تقابل لذت/ آموزش در دو رمان نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • رمان نوجوان بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]
 • رمان نوجوان مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-53]
 • رمان نوجوان نوع‌شناسی بازنمایی عشق در رمان‌های نوجوان فرهاد حسن‌زاده براساس الگوی رابرت استرنبرگ (نمونة موردی رمان‌های این وبلاگ واگذار می‌شود و عقرب‌های کشتی بمبک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمان نوجوان(مجموعه‌ی رمان نوجوان امروز) نشانه شناسی لایه ای تصویر روی جلد رمان های نوجوان(مجموعه‌ی رمان نوجوان امروز) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 49-72]
 • رنگ‌های نمادین جستاری در کارکرد نمادین رنگ و انواع دلالت های آن در شعر کودک و نوجوان (دهۀ شصت تا هشتاد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روابط واژگانی تحلیل روابط معنایی واژگان به‌کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • روان شناسی بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 117-130]
 • روانشناسی اجتماعی فرایند تحوّل شخصیت در رمان هستی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 41-56]
 • روان‌شناسی اگزیستانسیال فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 186-216]
 • روان شناسی مخاطب بررسی رابطه رشد شناختی و درک روایی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان(بر اساس نظریه ماریا نیکولایوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روانکاوی بررسی افسانه ی دژ هوش ربا بر مبنای نظریه ی برونو بتلهایم [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]
 • روایت بررسی جایگاه «زمان» در اشعار روایی کودکان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • روایت بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • روایت ساختار روایت در لالایی‌های ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-31]
 • روایت عنصر روایت در ترانه‌های کودکانه‌ی مصطفی رحماندوست [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 103-124]
 • روایت خوانشی ساختارگرایانه از داستان «کلاغ‌ها»ی نادر ابراهیمی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-26]
 • روایت تجزیه و تحلیل پیرنگ در داستانک‌های نخودی اثر محمد‌هادی محمدی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 167-188]
 • روایت بینامتنیت در فراداستانِ « قلب زیبای بابور» نوشتهی جمشید خانیان و مخاطب نوجوان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • روایت ظرفیت‌های روایی و تمرکززدایانه‌ی باب هفتم کلیله‌ودمنه برای بازنویسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]
 • روایت جست و جو تصویر سازی زنان در قصه های عامیانه ی مردم فارس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 103-120]
 • روایت دنیای ناهمسان تجزیه و تحلیل پیرنگ در داستانک‌های نخودی اثر محمد‌هادی محمدی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 167-188]
 • روایت‌شناسی قصه‌شناسی افسانۀ نخودی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 75-100]
 • روایت شناسی بررسی رابطه رشد شناختی و درک روایی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان(بر اساس نظریه ماریا نیکولایوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روایت کودکانه فرازبان و قابلیت‌های تعاملی آن در روایت‌های کودکانۀ فرهاد حسن‌زاده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 101-126]
 • روایت نقّالی بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]
 • روش‌شناسی پژوهش تبارشناسی پژوهش‌های ادبیات کودکان از منظر روش‌شناختی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 137-152]
 • رولد دال بررسی تطبیقی«زیبا صدایم کن» و «دنی قهرمان جهان» از منظر بینابین نویسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریچارد باخ در جستجوی کمال مطلوب(بررسی تطبیقی «ماهی سیاه کوچولو»ی صمد بهرنگ با «جاناتان مرغ دریایی» ریچارد باخ) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 161-178]
 • ریخت‌شناسی قصه‌شناسی افسانۀ نخودی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 75-100]

ز

 • زبان راز توفیق شعر «باران» [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 61-76]
 • زبان واکاوی عنصر زبان در رمان شبی که جرواسک نخوانَد [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 29-54]
 • زبان شعر بررسی عنصر زبان و ویژگی‌های آن در اشعار کودک و نوجوان «مهدی آذریزدی» [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-90]
 • زبان­شناسی بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 101-123]
 • زبان‌شناسی بررسی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله از منظر «ادب‌مندی» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 129-152]
 • زبان‌شناسی شناختی بررسی زبان استعاری در اشعار حوزه نوجوان افسانه شعبان نژاد از منظر زبان شناسی شناختی در دفترهای «شیشه آواز»، «پرنده گفت شاعرم» و «یک شعر بی طاقت» [(مقالات آماده انتشار)]
 • زبان- قدرت - ایدئولوژی مقایسه‌ی تحلیلِ انتقادیِ گفتمان داستان‌های کوتاه معاصر بزرگ‌سالان و داستان‌های کوتاه معاصر نوجوانان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 143-166]
 • زمان بررسی جایگاه «زمان» در اشعار روایی کودکان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • زمان غزاله‌ی خورشید: نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگرخوانیِ قصه‌ی «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-52]
 • زنان تصویر سازی زنان در قصه های عامیانه ی مردم فارس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 103-120]
 • زنان مطالعة شیوه‌های بازنمایی زنان در ده داستان کودک از محمدرضا یوسفی «بر مبنای فرانقش اندیشگانی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیبا صدایم کن بررسی تطبیقی«زیبا صدایم کن» و «دنی قهرمان جهان» از منظر بینابین نویسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیبا صدایم کن تحلیل خواننده‌ی درون متن در رمان‌های «زیبا صدایم کن» و «هستی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیباییشناسی تحلیل نشانه های ارتباط غیرکلامی در داستان دو دوست [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 91-114]

ژ

 • ژانر واسازیِ متافیزیک حضور در بازآفرینی‌های نوجوانان (با تکیه بر بازآفرینی رستم و سهراب از آتوسا صالحی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ژانر فانتزی تأثیر ژانر بر کارکرد گفتمانی شخصیت‌های زن در رمان نوجوان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]
 • ژرار ژنت درنگی بر پیوندهای بینامتنی در داستان در باغ بزرگ باران می‌بارید نوشته‌ی احمدرضا احمدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 25-48]
 • ژرار ژنت گذر کنسروها از سرزمین بوف‌های کور (واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان کنسرو غول با بوف کور) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 31-54]
 • ژیلبر دوران صورت‌های خیالیِ مجموعۀ شعری «پشت یک لبخند» بیوکِ ملکی بر اساس نظریّۀ ژیلبر دوران [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ساختار راز توفیق شعر «باران» [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 61-76]
 • ساختار بررسی تطبیقی ساختار و درون مایه‌ی لالایی‌ها‌ی فارسی و عربی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 91-114]
 • ساختار بررسی رابطه رشد شناختی و درک روایی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان(بر اساس نظریه ماریا نیکولایوا) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساختار ادبی بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید (بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-143]
 • ساختار سینمایی بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید (بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-143]
 • ساختار شکنی واسازیِ متافیزیک حضور در بازآفرینی‌های نوجوانان (با تکیه بر بازآفرینی رستم و سهراب از آتوسا صالحی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساختار‌گرایی تقابلهای دوگانه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و رولد دال [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک نویسندگی بررسی تطبیقی سبک شناسی فانتزی در ادبیات کودک در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 173-200]
 • سخن‌کاوی انتقادی بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 101-123]
 • سروش غیبی بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]
 • سطح خوانایی مفهوم خوانایی در ترجمه ی ادبیات کودکان و نوجوانان و شیوه ی ارزیابی آن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 75-90]
 • سفر قهرمان نقد کهن الگویی سفر قهرمان در داستان ماهی سیاه کوچولو بر اساس نظریه کمپبل و پیرسن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-122]
 • سفرقهرمان بررسی سفر قهرمان در رمان سه‌گانه‌‌‌ی اَشَوَزدَنگهِه اثر آرمان آرین براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلحشوران پارله‌آن مقایسة رمان سلحشوران پارله‌آن و هری‌پاتر بر‌اساس رویکرد اسطوره‌ای [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 57-78]
 • سمبل بررسی افسانه ی دژ هوش ربا بر مبنای نظریه ی برونو بتلهایم [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]
 • سنجاب‌ماهی عزیز مفصل‌بندی بینش دووجهی در ساختار اسطوره‌ای رمان «سنجاب‌ماهی عزیز» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 28-53]
 • سنجش خوانایی مفهوم خوانایی در ترجمه ی ادبیات کودکان و نوجوانان و شیوه ی ارزیابی آن [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 75-90]
 • سه خشتی شعر کودک در سیره‌ی پیامبر (بررسی ساختاری، موسیقایی و محتوایی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 143-154]
 • سه سوت جادویی نگاهی به ابعاد روایت‌مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ماریا نیکولایوا) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-46]
 • سهم مخاطب فرازبان و قابلیت‌های تعاملی آن در روایت‌های کودکانۀ فرهاد حسن‌زاده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 101-126]
 • سوژگی نگاهی به مفهوم سوژگی و بیناسوژگی در رمان ادسون آرانتس دوناسیمتنو و خرگوش هیمالیایی‌اش از جمشید خانیان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیمرغ مقایسه‌ی سیمرغ منطق‌الطیر عطار با آلیس در آن سوی آینه‌ی کارول بر اساس نظریه‌ی تقارن آینه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]

ش

 • شاعر کودکان تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دهه‌ی هشتاد [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 69-92]
 • شاهنامه اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • شاهنامه تحلیل روابط فرامتنی و بیش متنی رمان راز کوه پرنده با شاهنامه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 77-98]
 • شاهنامه روایتی خلاق از متن کهن (نقد و بررسی داستان بازنویسی شده بیژن و منیژه ) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهنامه فردوسی بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان (مطالعۀ موردی: بازنویسی های شاهنامه فردوسی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • شاهنامه­ی فردوسی فانتزی و شیوه‌های فانتزی‌سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 55-73]
 • شبی که جرواسک نخواند واکاوی عنصر زبان در رمان شبی که جرواسک نخوانَد [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 29-54]
 • شتاب بررسی جایگاه «زمان» در اشعار روایی کودکان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • شخصیت شخصیت‌سازی و شخصیت‌پردازی در آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 137-159]
 • شخصیت بررسی عناصر شخصیت و حادثه در داستان «اولدوز و عروسک سخن‌گو» از صمد بهرنگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 47-72]
 • شخصیت فرایند تحوّل شخصیت در رمان هستی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 41-56]
 • شخصیت اصلی تصویر سازی زنان در قصه های عامیانه ی مردم فارس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 103-120]
 • شخصیت­پردازی شخصیت‌سازی و شخصیت‌پردازی در آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 137-159]
 • شخصیت‌پردازی بررسی شخصیت‌پردازی در داستان‌های خردسالان با تمرکز بر ۳۹ اثر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 65-86]
 • شخصیت‌پردازی بررسی تطبیقی سبک شناسی فانتزی در ادبیات کودک در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 173-200]
 • شخصیّت‏پردازی خوانشی ساختارگرایانه از داستان «کلاغ‌ها»ی نادر ابراهیمی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-26]
 • شعر بررسی عناصر و مضامین دینی و میهنی در اشعار کتابهای فارسی دوره‌ی راهنمایی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 21-48]
 • شعر بررسی و طبقه بندی تصاویر مربوط به مفهوم خدا در شعر کودک (براساس طبقه بندی ایماژهای سه گانه تخیلی- واقعی، تخیلی-کنشی و توصیفی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 155-176]
 • شعر «باران» راز توفیق شعر «باران» [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 61-76]
 • شعر روایی بررسی جایگاه «زمان» در اشعار روایی کودکان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • شعر روایی بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • شعر طنزآمیز مشروطه بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • شعر کودک بررسی محتوایی اشعار کودکانه ی پروین دولت آبادی بر قایق ابرها و گل بادام [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • شعر کودک بررسی تطبیقی شعر کودک در هوپ هوپ نامه ی علی اکبر صابر و دیوان نسیم شمال [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 153-172]
 • شعر کودک بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 117-130]
 • شعر کودک شعر کودک در سیره‌ی پیامبر (بررسی ساختاری، موسیقایی و محتوایی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 143-154]
 • شعر کودک بررسی انسان‌انگاری (تشخیص) طبیعت در شعر کودک بر اساس دیدگاه لیکاف و جانسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر کودک نقد و برسی آثار برگزیده شعر شورای کتاب کودک در دهه چهل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر کودک» بررسی اصلی ترین ویژگی های زبانی و تصویر آفرینی در اشعار رحماندوست [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 75-106]
 • شعر کودکان بررسی عنصر زبان و ویژگی‌های آن در اشعار کودک و نوجوان «مهدی آذریزدی» [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-90]
 • شعر کودکان تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دهه‌ی هشتاد [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 69-92]
 • شعر کودک و نوجوان جستاری در کارکرد نمادین رنگ و انواع دلالت های آن در شعر کودک و نوجوان (دهۀ شصت تا هشتاد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعر موج نو فانتزی، در هفت روز هفته دارم، یکی از کودکانههای احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 87-109]
 • شعر نوجوان بررسی تصاویر (ایماژ‌های) شاعرانه در اشعار نوجوان بیوک ملکی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 115-139]
 • شعر نوجوان «بررسی چگونگی رویکرد به شهر در شعر نوجوان ایران» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 160-185]
 • شعر نوجوان بررسی زبان استعاری در اشعار حوزه نوجوان افسانه شعبان نژاد از منظر زبان شناسی شناختی در دفترهای «شیشه آواز»، «پرنده گفت شاعرم» و «یک شعر بی طاقت» [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعرِ نوجوان صورت‌های خیالیِ مجموعۀ شعری «پشت یک لبخند» بیوکِ ملکی بر اساس نظریّۀ ژیلبر دوران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شگرد سینمایی بررسی ظرفیّت های سینمایی رمان دود پشت تپه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 45-68]
 • شگردهای طنزآفرینی نگاهی به گستره ی طنز و مطایبه و شگردهای آفرینش آن در آثار فرهاد حسن زاده (با تاکید بر سه جلد کتاب "روزنامه سقفی") [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 73-98]
 • شناخت بازخوانی قصه‌های کودکان بر مبنای مولفه‌ی طرح‌‌واره در رویکردِ شناختی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 149-174]
 • شهر تحلیل محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از سال1370-1379 [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 33-60]
 • شهرام شفیعی تحلیل کارکرد طنز در داستان های شهرام شفیعی بر مبنای نظریة فوناژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهر و روستا «بررسی چگونگی رویکرد به شهر در شعر نوجوان ایران» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 160-185]
 • شهوت تحلیل قصه‌ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 49-68]
 • شورای کتاب کودک نقد و برسی آثار برگزیده شعر شورای کتاب کودک در دهه چهل [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ بهایی موش‌ و گربه ‌ (سوابق و نمونه‌های داستان‌های موش وگربه در ادب فارسی‌) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 47-71]
 • شیوه‌های طنزپردازی‌ طنز و شیوه های طنزپردازی در داستان های کودک و نوجوان فرهاد حسن زاده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]

ص

 • صابر بررسی تطبیقی شعر کودک در هوپ هوپ نامه ی علی اکبر صابر و دیوان نسیم شمال [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 153-172]
 • صادق هدایت و مهدی رجبی گذر کنسروها از سرزمین بوف‌های کور (واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان کنسرو غول با بوف کور) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 31-54]
 • صدا بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • صمد بهرنگی در جستجوی کمال مطلوب(بررسی تطبیقی «ماهی سیاه کوچولو»ی صمد بهرنگ با «جاناتان مرغ دریایی» ریچارد باخ) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 161-178]
 • صمد بهرنگی بررسی تطبیقی کهن الگوی کودک در قصه های کامل کیلانی و صمد بهرنگی بر مبنای نقد کهن الگویی (نمونه موردی 10 داستان از هر نویسنده) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 123-148]
 • صورت­های زبانی بررسی واژگان خوانداری کودکان دبستانی و مقایسه‌ی آن‌ها با واژگان نوشتاری آنان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 127-148]
 • صورت و محتوا بررسی داستان‌های دینی کودکان و نوجوانان منتشر شده بین سال‌های 1380-1385 از نظر کیفیت محتوا، ساخت و پرداخت و کیفیت زبان و بیان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 109-135]
 • صورخیال بررسی تصاویر (ایماژ‌های) شاعرانه در اشعار نوجوان بیوک ملکی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 115-139]
 • صورخیال صورت‌های خیالیِ مجموعۀ شعری «پشت یک لبخند» بیوکِ ملکی بر اساس نظریّۀ ژیلبر دوران [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضحاک بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]
 • ضحاک صاحب هزاران اسب: نگاهی به برهم‌کنش تصویر و متن در کتاب ضحاک در بر اساس نظریه متن-تصویر پِری نودلمن [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طبقه‌بندی ترانههای کودکان انواع ترانه های کودکان (مطالعه‌ی موردی: طبقه‌بندی نظم شفاهی کودکان خراسان) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 53-82]
 • طبیعت بررسی نقش‌های جنسیتی در «خاله سوسکه» [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 27-43]
 • طبیعت بررسی انسان‌انگاری (تشخیص) طبیعت در شعر کودک بر اساس دیدگاه لیکاف و جانسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح خوانشی ساختارگرایانه از داستان «کلاغ‌ها»ی نادر ابراهیمی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-26]
 • طرح مقایسة رمان سلحشوران پارله‌آن و هری‌پاتر بر‌اساس رویکرد اسطوره‌ای [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 57-78]
 • طرح‌واره‌های مثبت و منفی بازخوانی قصه‌های کودکان بر مبنای مولفه‌ی طرح‌‌واره در رویکردِ شناختی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 149-174]
 • طنز نگاهی به گستره ی طنز و مطایبه و شگردهای آفرینش آن در آثار فرهاد حسن زاده (با تاکید بر سه جلد کتاب "روزنامه سقفی") [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 73-98]
 • طنز تحلیل کارکرد طنز در داستان های شهرام شفیعی بر مبنای نظریة فوناژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طنز و مطایبه بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 61-90]

ع

 • عبید زاکانی موش‌ و گربه ‌ (سوابق و نمونه‌های داستان‌های موش وگربه در ادب فارسی‌) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 47-71]
 • عدم قطعیت لذت و اقتباس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 121-142]
 • عشق در کشاکش عشق و تنهایی کندوکاوی درپیچ و خم‌های «سفرهای کرگدن» فریبا کلهر [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-30]
 • عشق نوع‌شناسی بازنمایی عشق در رمان‌های نوجوان فرهاد حسن‌زاده براساس الگوی رابرت استرنبرگ (نمونة موردی رمان‌های این وبلاگ واگذار می‌شود و عقرب‌های کشتی بمبک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عطار مقایسه‌ی سیمرغ منطق‌الطیر عطار با آلیس در آن سوی آینه‌ی کارول بر اساس نظریه‌ی تقارن آینه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • علمی‌تخیلی و فانتزی بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]
 • علی اکبر صادقی بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید (بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران) [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 115-143]
 • علی اکبرکرمانی‌نژاد بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]
 • علی مفاخری سودای بازی و براندازی: نگاهی به برهم‌کنشِ پارودیکِ تصویر و واژه در کتاب تصویری‌داستانیِ منم موش گرسنه/ می‌خورمت درسته [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 87-122]
 • عمل جنگیدن بررسی روند آشنی جویی یا انتقام جویی در ادبیات جنگ برای کودک از منظرگفتمان شناسی انتقادی و پیشنهاد یک الگو [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 115-134]
 • عناصر داستان عنصر روایت در ترانه‌های کودکانه‌ی مصطفی رحماندوست [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 103-124]
 • عناصر داستان نقد تطبیقی عناصر داستان (نحوی و کشتیبان )با بازآفرینی آن (حکایت مرد و دریا) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 133-146]
 • عناصر دینی و میهنی بررسی عناصر و مضامین دینی و میهنی در اشعار کتابهای فارسی دوره‌ی راهنمایی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 21-48]
 • عناصر روایی نمایشی طبقه بندی قابلیت های نمایشی ادبیات داستانی خردسالان (بررسی موردی: خوانش یازده داستان از گروه های سنی الف و ب) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 79-102]
 • عناصر شعر نقد و برسی آثار برگزیده شعر شورای کتاب کودک در دهه چهل [(مقالات آماده انتشار)]
 • عناصر شهری «بررسی چگونگی رویکرد به شهر در شعر نوجوان ایران» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 160-185]
 • عناصر طبیعت بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 101-123]
 • عوامل انتخاب نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-112]
 • عوامل جنگ بررسی روند آشنی جویی یا انتقام جویی در ادبیات جنگ برای کودک از منظرگفتمان شناسی انتقادی و پیشنهاد یک الگو [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 115-134]

ف

 • فارسی اول بررسی عناصر و مضامین دینی و میهنی در اشعار کتابهای فارسی دوره‌ی راهنمایی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 21-48]
 • فاصله‌گذاری بررسی شگردهای خوانش انتقادی در کتاب های تصویری داستانی ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 73-90]
 • فانتزی فانتزی، در هفت روز هفته دارم، یکی از کودکانههای احمدرضا احمدی [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 87-109]
 • فانتزی فانتزی و شیوه‌های فانتزی‌سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 55-73]
 • فانتزی کودکانه ها در کاریکلماتورهای پرویز شاپور [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • فانتزی درنگی بر ظرفیت‌های فانتزی در جنیدنامه (پیش‌درآمد داستان بلند ابومسلم‌نامه) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 93-114]
 • فانتزی گونه شناسی فانتزی در دو داستان صمد بهرنگی (اولدوز و عروسک سخنگو- اولدوز و کلاغها) [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 149-167]
 • فانتزی مقایسة رمان سلحشوران پارله‌آن و هری‌پاتر بر‌اساس رویکرد اسطوره‌ای [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 57-78]
 • فانتزی کارکرد «سفر» در داستان‌های فانتاستیک ایرانی (بر اساس رمان کنسرو غول) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
 • فرآیند فردیت بررسی فرآیند فردیت در داستان کبوتر سفید کنار آینه از احمدرضا احمدی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 165-184]
 • فراداستان بینامتنیت در فراداستانِ « قلب زیبای بابور» نوشتهی جمشید خانیان و مخاطب نوجوان [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 1-24]
 • فراداستان پسامدرنیسم و بوطیقای داستان کودک: تحلیلی روایت شناسانه از داستان "آقارنگی و گربه ناقلا " از فرهاد حسن زاده [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 79-102]
 • فرازبان فرازبان و قابلیت‌های تعاملی آن در روایت‌های کودکانۀ فرهاد حسن‌زاده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 101-126]
 • فرامتنیت تحلیل روابط فرامتنی و بیش متنی رمان راز کوه پرنده با شاهنامه [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 77-98]
 • فرانقش اندیشگانی مطالعة شیوه‌های بازنمایی زنان در ده داستان کودک از محمدرضا یوسفی «بر مبنای فرانقش اندیشگانی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرایند پایدار و ناپایدار خوانشی ساختارگرایانه از داستان «کلاغ‌ها»ی نادر ابراهیمی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-26]
 • فرایند رشد و بلوغ درنگی بر ظرفیت‌های فانتزی در جنیدنامه (پیش‌درآمد داستان بلند ابومسلم‌نامه) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 93-114]
 • فرایند قدرت گفتمان قدرت و ساز و کارهای تکنولوژی انضباطی مطالعه موردی: قصه های مجید [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-48]
 • فرشید شفیعی صاحب هزاران اسب: نگاهی به برهم‌کنش تصویر و متن در کتاب ضحاک در بر اساس نظریه متن-تصویر پِری نودلمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرمالیسم نقد و برسی آثار برگزیده شعر شورای کتاب کودک در دهه چهل [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرم و محتوا بررسی تطبیقی شعر کودک در هوپ هوپ نامه ی علی اکبر صابر و دیوان نسیم شمال [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 153-172]
 • فرهاد حسن‌زاده نگاهی به گستره ی طنز و مطایبه و شگردهای آفرینش آن در آثار فرهاد حسن زاده (با تاکید بر سه جلد کتاب "روزنامه سقفی") [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 73-98]
 • فرهاد حسن‌زاده طنز و شیوه های طنزپردازی در داستان های کودک و نوجوان فرهاد حسن زاده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • فرهاد حسن‌زاده فرازبان و قابلیت‌های تعاملی آن در روایت‌های کودکانۀ فرهاد حسن‌زاده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 101-126]
 • فرهاد حسن‌زاده بررسی تطبیقی مهارت‌های زندگی در رمان‌های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 80-106]
 • فرهاد حسن زاده بررسی تطبیقی«زیبا صدایم کن» و «دنی قهرمان جهان» از منظر بینابین نویسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهادحسن‌زاده فرایند تحوّل شخصیت در رمان هستی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 41-56]
 • فرهنگ بختیاری مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • فرهنگ شهروندی بررسی و نقد مؤلفه‏ های فرهنگ شهروندی در داستان‏ها و حکایات کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی (با تأکید بر آموزش قانون‌‌مداری) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • فرهنگ قانون‌مداری بررسی و نقد مؤلفه‏ های فرهنگ شهروندی در داستان‏ها و حکایات کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی (با تأکید بر آموزش قانون‌‌مداری) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • فریبا کلهر بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • فریدون بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]
 • فقدان استعاره ی فضایی نقشه‌نگاری و وجوه دِلالی آن در رمان امپراطور کلمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلسفه برای کودکان مقایسه تاثیر داستان های فکری فیلیپ کم وداستان های فکری مرتضی خسرونژاد بر رشد خلاقیت کودکان دوره آمادگی شهرتهران در سال تحصیلی 1389-90 [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 49-72]
 • فولکلور انواع ترانه های کودکان (مطالعه‌ی موردی: طبقه‌بندی نظم شفاهی کودکان خراسان) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 53-82]

ق

 • قابلیت نمایشی طبقه بندی قابلیت های نمایشی ادبیات داستانی خردسالان (بررسی موردی: خوانش یازده داستان از گروه های سنی الف و ب) [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 79-102]
 • قربانی بازتولید کهن‌الگوی قربانی در چهار رمان نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ( منتخب از دهه‌ی60تا90) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قصه تحلیل قصه‌ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 49-68]
 • قصه جنگ و صلح. خسرونژاد شگردهای آمیختگی (هیبریدیتی) در کتاب‌های تصویری‌داستانی: بررسی موردی قصه جنگ و صلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • قصه‌شناسی قصه‌شناسی افسانۀ نخودی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 75-100]
 • قصه منظوم بررسی ظرفیت تأثیرگذاری برخی قصه های نمادین منظوم دهه‌ی هشتاد بر رشد آموزه‌های دینی کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-138]
 • قصه‌های ایرانی بررسی نظام باورها در قصه‌های عامیانه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ی ایرانی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 99-118]
 • قصه‌های عامیانه بررسی نظام باورها در قصه‌های عامیانه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ی ایرانی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 99-118]
 • قصه های عامیانه ی مردم فارس تصویر سازی زنان در قصه های عامیانه ی مردم فارس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 103-120]
 • قصه های مجید گفتمان قدرت و ساز و کارهای تکنولوژی انضباطی مطالعه موردی: قصه های مجید [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-48]
 • قصه‌ی کودک بازخوانی قصه‌های کودکان بر مبنای مولفه‌ی طرح‌‌واره در رویکردِ شناختی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 149-174]
 • قصه­ ی لکی تحلیل قصه‌ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 49-68]
 • قصۀ خیر و شر مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • قطار آن شب بررسی خواننده‌ی نهفته در داستان‌های احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ایدن چمبرز) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 101-127]
 • قهرمان بررسی و تحلیل قصه‌های «حیوان-داماد» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • قهرمان زن تأثیر ژانر بر کارکرد گفتمانی شخصیت‌های زن در رمان نوجوان [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 131-152]

ک

 • کاترین شارر نقد اسطوره شناختی مرگ در کتاب مرگ بالای درخت سیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاریکلماتور کودکانه ها در کاریکلماتورهای پرویز شاپور [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • کامل کیلانی بررسی تطبیقی کهن الگوی کودک در قصه های کامل کیلانی و صمد بهرنگی بر مبنای نقد کهن الگویی (نمونه موردی 10 داستان از هر نویسنده) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 123-148]
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازتولید کهن‌الگوی قربانی در چهار رمان نوجوان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ( منتخب از دهه‌ی60تا90) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کانونی​گر بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • کبوتر سفید کنار آینه بررسی فرآیند فردیت در داستان کبوتر سفید کنار آینه از احمدرضا احمدی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 165-184]
 • کتاب تصویری نقد اسطوره شناختی مرگ در کتاب مرگ بالای درخت سیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتاب تصویری داستانی در کشاکش عشق و تنهایی کندوکاوی درپیچ و خم‌های «سفرهای کرگدن» فریبا کلهر [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-30]
 • کتاب تصویری‌داستانی منم موش گرسنه/می‌خورمت درسته سودای بازی و براندازی: نگاهی به برهم‌کنشِ پارودیکِ تصویر و واژه در کتاب تصویری‌داستانیِ منم موش گرسنه/ می‌خورمت درسته [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 87-122]
 • کتابخانه بین-المللی کودکان مونیخ تحلیل محتوا و نقد ادبی در ادبیات کودکان: خواهران غریب یا قریب [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 135-156]
 • کتابخانه‌های مجازی ویژگی‌های رابط کاربر کتابخانه‌ی مجازی بین‌المللی کودکان از دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 45-70]
 • کتابخانه‌ی مجازی بین‌المللی کودکان ویژگی‌های رابط کاربر کتابخانه‌ی مجازی بین‌المللی کودکان از دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 45-70]
 • کتاب­خوانی بررسی رابطه‌ی کتاب‌خوانی و رشد اجتماعی در دانش‌آموزان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 145-165]
 • کتاب‌درمانی بررسی میزان تأثیر برنامه‌های کتاب‌درمانی بر کاهش پرخاش‌گری کودکان [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 33-61]
 • کتاب فارسی بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 101-123]
 • کتاب فارسی بررسی هوش اجتماعی و مؤلّفه های آن در محتوای کتاب های فارسی(بخوانیم) دوره‌ی ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • کتاب ماه کودک و نوجوان نظریه‌ و نقد ادبیات کودک به روایت کتاب ماه کودک و نوجوان (1376 ـ 1380) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 107-132]
 • کتاب مصور کودکان پویش مدلی برای ترجمه‌ی کتابهای مصور کودکان گروه‌های سنی ب و ج با رویکرد بینانشانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتاب‌های تصویری شگردهای تمرکززدایی در تصویر و برهم‌کنش متن و تصویر در کتاب‌های تصویری‌ [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 123-150]
 • کتابهای تصویری بررسی همپیوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان بر اساس نظریه‌ی پری نودلمن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]
 • کتابهای تصویری صاحب هزاران اسب: نگاهی به برهم‌کنش تصویر و متن در کتاب ضحاک در بر اساس نظریه متن-تصویر پِری نودلمن [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتاب‌های تصویری‌داستانی بررسی شگردهای خوانش انتقادی در کتاب های تصویری داستانی ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 73-90]
 • کتاب‌های تصویری‌داستانی شگردهای آمیختگی (هیبریدیتی) در کتاب‌های تصویری‌داستانی: بررسی موردی قصه جنگ و صلح [(مقالات آماده انتشار)]
 • کتاب­های داستان بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کودک ایران تحلیل محتوای 9 کتاب داستان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 129-141]
 • کتاب‌های داستانی‌تصویری تارنمای برهم‌کنشانه‌ی متن و تصویر با بررسی تطبیقی کتاب‌های داستانی‌تصویری برتر ایرانی و غیرایرانی (بر پایه‌ی نظریه‌ی ماریا نیکولایوا و کارول اسکات) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • کتاب های داستانی تصویری بررسی تطبیقی کتاب های داستانی- تصویری عربی، فارسی و انگلیسی بر مبنای شگردهای تمرکززدایی با نگاهی به داستان های: کاموای اضافی، کرم سه نقطه، و قصه قبل از خواب [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 151-174]
 • کتاب‌های داستانی- تصویری ایرانی مقایسه‌ی افسانه‌های ایرانی‌، کتاب‌های داستانی- تصویری ایرانی و کتاب‌های داستانی- تصویری خارجی بر مبنای مؤلفه‌های تفکر فلسفی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 91-112]
 • کتاب‌های داستانی- تصویری خارجی مقایسه‌ی افسانه‌های ایرانی‌، کتاب‌های داستانی- تصویری ایرانی و کتاب‌های داستانی- تصویری خارجی بر مبنای مؤلفه‌های تفکر فلسفی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 91-112]
 • کتاب‏های فارسی بخوانیم دوره ابتدایی بررسی و نقد مؤلفه‏ های فرهنگ شهروندی در داستان‏ها و حکایات کتاب فارسی بخوانیم دوره ابتدایی (با تأکید بر آموزش قانون‌‌مداری) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 1-20]
 • کتاب­های مناسب بررسی تحلیلی سیر نقد ادبیات کودک و نوجوان در ایران با نگاهی آسیب‌شناسانه به قالب‌های نقد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-99]
 • کرگدن در کشاکش عشق و تنهایی کندوکاوی درپیچ و خم‌های «سفرهای کرگدن» فریبا کلهر [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-30]
 • کشاورز نقش کارکرد در شکل‌گیری سبک: یک بررسی تطبیقی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-128]
 • کشمکش کارکرد «سفر» در داستان‌های فانتاستیک ایرانی (بر اساس رمان کنسرو غول) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
 • کلاهقرمزی بررسی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله از منظر «ادب‌مندی» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 129-152]
 • کلمات کلیدی: ایزدکران تحلیل قصه‌ی «برادر عاقل و برادر دیوانه» از منظر اسطوره‌ی دیوسکوریک (دوقلوهای مقدس) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 27-46]
 • کلهر در کشاکش عشق و تنهایی کندوکاوی درپیچ و خم‌های «سفرهای کرگدن» فریبا کلهر [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 1-30]
 • کلیدواژه‌ها: خوانش انتقادی بررسی شگردهای خوانش انتقادی در کتاب های تصویری داستانی ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 73-90]
 • کلیدواژه‌ها: فلسفه برای کودکان دیدگاه: گفت‌وگو با طرف سوم درباره‌ی تنگناهای ادبی و فلسفی در ترویج و تحقیق فبک در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 169-200]
 • کلیشه‌زدایی بررسی مولفه‌های مدرنیته در آثار محمد رضا شمس [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیشه های جنسیتی" بررسی کارکرد فانتزی ؛همچون تمهیدی کلیشه شکن در داستان های برگزیده‌ی کودک و نوجوان پس از انقلاب اسلامی [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-26]
 • کلیله‌ودمنه ظرفیت‌های روایی و تمرکززدایانه‌ی باب هفتم کلیله‌ودمنه برای بازنویسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]
 • کلیله‌ودمنه زدودن غبار از نور دیدگان (بررسی شگردهای تمرکززدایی در کلیله‌ودمنه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیله ودمنه نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه‌های شیرین‌ کلیله‌ و دمنه برای نوجوانان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 77-101]
 • کمپبل بررسی سفر قهرمان در رمان سه‌گانه‌‌‌ی اَشَوَزدَنگهِه اثر آرمان آرین براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل [(مقالات آماده انتشار)]
 • کمپل کارکرد «سفر» در داستان‌های فانتاستیک ایرانی (بر اساس رمان کنسرو غول) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
 • کنسرو غول گذر کنسروها از سرزمین بوف‌های کور (واکاوی پیوندهای بینامتنی رمان کنسرو غول با بوف کور) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 31-54]
 • کنسرو غول بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های کتاب‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 57-78]
 • کنش بررسی عناصر شخصیت و حادثه در داستان «اولدوز و عروسک سخن‌گو» از صمد بهرنگی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 47-72]
 • کنش بررسی انسان‌انگاری (تشخیص) طبیعت در شعر کودک بر اساس دیدگاه لیکاف و جانسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • کنش‌گفتار بررسی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله از منظر «ادب‌مندی» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 129-152]
 • کهن‌الگو بررسی سفر قهرمان در رمان سه‌گانه‌‌‌ی اَشَوَزدَنگهِه اثر آرمان آرین براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل [(مقالات آماده انتشار)]
 • کهن الگو بررسی تطبیقی کهن الگوی کودک در قصه های کامل کیلانی و صمد بهرنگی بر مبنای نقد کهن الگویی (نمونه موردی 10 داستان از هر نویسنده) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 123-148]
 • کودک بررسی جایگاه «زمان» در اشعار روایی کودکان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • کودک بررسی نقش و کارکرد راوی اول شخص در شعر روایی کودک [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 71-86]
 • کودک کودکانه ها در کاریکلماتورهای پرویز شاپور [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • کودک بررسی و طبقه بندی تصاویر مربوط به مفهوم خدا در شعر کودک (براساس طبقه بندی ایماژهای سه گانه تخیلی- واقعی، تخیلی-کنشی و توصیفی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 155-176]
 • کودک مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • کودکان ایرانی ویژگی‌های رابط کاربر کتابخانه‌ی مجازی بین‌المللی کودکان از دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 45-70]
 • کودکان خراسان انواع ترانه های کودکان (مطالعه‌ی موردی: طبقه‌بندی نظم شفاهی کودکان خراسان) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 53-82]
 • کودکان دبستانی بررسی واژگان خوانداری کودکان دبستانی و مقایسه‌ی آن‌ها با واژگان نوشتاری آنان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 127-148]
 • کودکان و نوجوانان بررسی وضعیت جذابیت رابط‌کاربری گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 25-40]
 • کودک و نوجوان بررسی داستان‌های دینی کودکان و نوجوانان منتشر شده بین سال‌های 1380-1385 از نظر کیفیت محتوا، ساخت و پرداخت و کیفیت زبان و بیان [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 109-135]
 • کودک و نوجوان فانتزی و شیوه‌های فانتزی‌سازی شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 55-73]
 • کودک و نوجوان اقتباس مفهومی و نگارشی از شاهنامه در ادبیّات کودک و نوجوان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • کودک و نوجوان تحلیل کارکرد طنز در داستان های شهرام شفیعی بر مبنای نظریة فوناژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودکی جهان تازه استقلال‌یافته‌ی کودکان: جستاری در انسان‌شناسی ادبیات کودک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-54]
 • کیهان بچه ها تحلیل گفتمان انتقادی کیهان بچه ها در مواجهه با پدیده اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 113-134]

گ

 • گاو بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]
 • گذار به بزرگسالی بررسی خشونت نمادین در رمان من نوکر بابا نیستم نوشته احمد اکبر پور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 49-64]
 • گفتارکودکانه بوطیقای شناختیِ گفتار کودکانه و قابلیت‌های بوطیقایی لالایی‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • گفت‌کنش بررسی فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله از منظر «ادب‌مندی» [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 129-152]
 • گفتمان گفتمان قدرت و ساز و کارهای تکنولوژی انضباطی مطالعه موردی: قصه های مجید [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-48]
 • گفتمان ایدئولوژیک تحلیل گفتمان انتقادی کیهان بچه ها در مواجهه با پدیده اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 113-134]
 • گفت­وگو شخصیت‌سازی و شخصیت‌پردازی در آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 137-159]
 • گفت‌و‌گومندی بررسی شگردهای خوانش انتقادی در کتاب های تصویری داستانی ایرانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 73-90]
 • گفت‌وگومندی یک روایت، چند صدا: بررسی شیوه‌های گفت‌وگومندی و چندصدایی در رمان لالایی برای دختر مرده [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • گلچین گیلانی راز توفیق شعر «باران» [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 61-76]
 • گلزار ادبی بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • گیدوس نقش کارکرد در شکل‌گیری سبک: یک بررسی تطبیقی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-128]

ل

 • لالایی ساختار روایت در لالایی‌های ایرانی [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 1-31]
 • لالایی بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-20]
 • لالایی برای دختر مرده یک روایت، چند صدا: بررسی شیوه‌های گفت‌وگومندی و چندصدایی در رمان لالایی برای دختر مرده [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • لالایی فارسی و عربی بررسی تطبیقی ساختار و درون مایه‌ی لالایی‌ها‌ی فارسی و عربی [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 91-114]
 • لالایی‌ها بوطیقای شناختیِ گفتار کودکانه و قابلیت‌های بوطیقایی لالایی‌ها [(مقالات آماده انتشار)]
 • لذت لذت و اقتباس [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 121-142]
 • لذت‌آفرینی زدودن غبار از نور دیدگان (بررسی شگردهای تمرکززدایی در کلیله‌ودمنه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • لذت و آموزش شیوه‌ی القای ایدئولوژی و تأثیر آن بر تقابل لذت/ آموزش در دو رمان نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]

م

 • مؤلّفه‌های ازخودبیگانگی بررسی مؤلّفه‌های ازخودبیگانگی در داستان‌های کودک و نوجوان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 125-151]
 • مؤلّفه‌های تفکّر انتقادی بررسی مهارت‌های تفکّر انتقادی در داستان‌های کودکان و نوجوانان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 157-193]
 • مؤلفه‌های تفکر فلسفی مقایسه‌ی افسانه‌های ایرانی‌، کتاب‌های داستانی- تصویری ایرانی و کتاب‌های داستانی- تصویری خارجی بر مبنای مؤلفه‌های تفکر فلسفی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 91-112]
 • مؤلفه­های گفتمان­مدار مقایسه‌ی تحلیلِ انتقادیِ گفتمان داستان‌های کوتاه معاصر بزرگ‌سالان و داستان‌های کوتاه معاصر نوجوانان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 143-166]
 • ماریا نیکولایوا نگاهی به ابعاد روایت‌مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ماریا نیکولایوا) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-46]
 • ماریا نیکولایوا و کارول اسکات تارنمای برهم‌کنشانه‌ی متن و تصویر با بررسی تطبیقی کتاب‌های داستانی‌تصویری برتر ایرانی و غیرایرانی (بر پایه‌ی نظریه‌ی ماریا نیکولایوا و کارول اسکات) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • ماهی سیاه کوچولو در جستجوی کمال مطلوب(بررسی تطبیقی «ماهی سیاه کوچولو»ی صمد بهرنگ با «جاناتان مرغ دریایی» ریچارد باخ) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 161-178]
 • ماهی سیاه کوچولو نقد کهن الگویی سفر قهرمان در داستان ماهی سیاه کوچولو بر اساس نظریه کمپبل و پیرسن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-122]
 • ماهی سیاه کوچولو معنایی متفاوت از رنگ سیاه در ماهی سیاه کوچولو [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 151-168]
 • متافیزیک حضور واسازیِ متافیزیک حضور در بازآفرینی‌های نوجوانان (با تکیه بر بازآفرینی رستم و سهراب از آتوسا صالحی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • متن تحلیل روابط معنایی واژگان به‌کاررفته در ادبیات داستانی کودکان ایرانی [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • متن کهن نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه‌های شیرین‌ کلیله‌ و دمنه برای نوجوانان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 77-101]
 • مثنوی مولوی شخصیت‌سازی و شخصیت‌پردازی در آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 137-159]
 • مجلّات کودک دهة هشتاد تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دهه‌ی هشتاد [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 69-92]
 • محتوا بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-20]
 • محتوا و مضمون شعری بررسی محتوایی اشعار کودکانه ی پروین دولت آبادی بر قایق ابرها و گل بادام [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 1-24]
 • محمدرضا شمس بررسی مولفه‌های مدرنیته در آثار محمد رضا شمس [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدرضا یوسفی مطالعة شیوه‌های بازنمایی زنان در ده داستان کودک از محمدرضا یوسفی «بر مبنای فرانقش اندیشگانی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • محیط داستان تحلیل محیط شهری و عناصر آن در داستان‌های کودک و نوجوان از سال1370-1379 [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 33-60]
 • محیط زیست بررسی عناصر طبیعت در کتاب فارسی دوم دبستان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 101-123]
 • مرتضی خسرونژاد غزاله‌ی خورشید: نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگرخوانیِ قصه‌ی «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-52]
 • مرتضی خسرونژاد سودای بازی و براندازی: نگاهی به برهم‌کنشِ پارودیکِ تصویر و واژه در کتاب تصویری‌داستانیِ منم موش گرسنه/ می‌خورمت درسته [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 87-122]
 • مرد سبز شش‌هزارساله بررسی شگردهای دگرریختی با خوانشی اسطوره‌ای در رمانِ مرد سبز شش‌هزارساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرزبان نامه خوبی‌نامه، اندرزنامه‌ای قدیمی و ناشناخته [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-30]
 • مرگ نقد اسطوره شناختی مرگ در کتاب مرگ بالای درخت سیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرگ بالای درخت سیب نقد اسطوره شناختی مرگ در کتاب مرگ بالای درخت سیب [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسئله‌ی ادبیات نوجوان فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 186-216]
 • مصطفی رحماندوست عنصر روایت در ترانه‌های کودکانه‌ی مصطفی رحماندوست [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 103-124]
 • مضامین شعر کودک.‏ تحلیل و بررسی و مضامین اشعار در مجلات کودک دهه‌ی هشتاد [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 69-92]
 • معرفی کتاب بررسی تحلیلی سیر نقد ادبیات کودک و نوجوان در ایران با نگاهی آسیب‌شناسانه به قالب‌های نقد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-99]
 • معضلات نشر ترجمۀ ادبیات کودک و نوجوان: وضعیت کنونی، معضلات و عوامل انتخاب [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 91-112]
 • معنای متن معنایی متفاوت از رنگ سیاه در ماهی سیاه کوچولو [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 151-168]
 • مفاهیم فلسفی جایگاه مفاهیم فلسفی در ادبیات داستانی کودک ایران [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 1-31]
 • مفهوم توانمندسازی بررسی مفهوم توانمندسازی در داستان‌های احمد اکبرپور [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 113-136]
 • مفهوم مرگ بررسی مفهوم مرگ در ادبیات کودک ایران تحلیل محتوای 9 کتاب داستان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 129-141]
 • مقاله‌ی دیالوجیک دیدگاه: گفت‌وگو با طرف سوم درباره‌ی تنگناهای ادبی و فلسفی در ترویج و تحقیق فبک در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 169-200]
 • مک‌کالم شیوه‌ی القای ایدئولوژی و تأثیر آن بر تقابل لذت/ آموزش در دو رمان نوجوان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • منطق‌الطیر مقایسه‌ی سیمرغ منطق‌الطیر عطار با آلیس در آن سوی آینه‌ی کارول بر اساس نظریه‌ی تقارن آینه‌ای [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 83-104]
 • منطق چیرگی درآمدی بر بوم‌فمنیسم: مطالعه‌ی موردی دو دوست و دیلینگ دیلینگ [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 55-76]
 • من نوکر بابام نیستم بررسی خواننده‌ی نهفته در داستان‌های احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ایدن چمبرز) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 101-127]
 • من نوکر بابا نیستم بررسی خشونت نمادین در رمان من نوکر بابا نیستم نوشته احمد اکبر پور [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 49-64]
 • مهارت­های تفکّر انتقادی بررسی مهارت‌های تفکّر انتقادی در داستان‌های کودکان و نوجوانان [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 157-193]
 • مهارت‌های زندگی بررسی تطبیقی مهارت‌های زندگی در رمان‌های(نوجوانان) اریش کستنر و فرهاد حسن زاده [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 80-106]
 • مهدی آذریزدی بررسی عنصر زبان و ویژگی‌های آن در اشعار کودک و نوجوان «مهدی آذریزدی» [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-90]
 • مهدی رجبی کارکرد «سفر» در داستان‌های فانتاستیک ایرانی (بر اساس رمان کنسرو غول) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
 • مهدی رجبی بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های کتاب‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 57-78]
 • موتیف جستاری تحلیلی در کارکرد موتیف‌های آشنا و آشنایی‌زدا در داستان‌های کودک و نوجوان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 127-148]
 • موسیقی شعر کودک در سیره‌ی پیامبر (بررسی ساختاری، موسیقایی و محتوایی) [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 143-154]
 • موش­وگربه موش‌ و گربه ‌ (سوابق و نمونه‌های داستان‌های موش وگربه در ادب فارسی‌) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 47-71]
 • موضوع تهی بررسی موضوع‌ها و درون‌مایه‌های موجود و تهی داستان‌های کودک پنجاه داستان برگزیده شورای کتاب کودک [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-128]
 • موضوع موجود بررسی موضوع‌ها و درون‌مایه‌های موجود و تهی داستان‌های کودک پنجاه داستان برگزیده شورای کتاب کودک [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 107-128]
 • میدان تولید ادبی جهان تازه استقلال‌یافته‌ی کودکان: جستاری در انسان‌شناسی ادبیات کودک [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 31-54]

ن

 • ناخودآگاه بازخوانی قصه‌های کودکان بر مبنای مولفه‌ی طرح‌‌واره در رویکردِ شناختی [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 149-174]
 • نجران مرهون بایسته‌های ترجمه ادبیات کودک و نوجوان از منظر فنی و دیداری (نمونه تطبیقی و موردپژوهانه ترجمه مجموعه «حکایات النخلة الخضراء») [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 129-150]
 • نحوی و کشتیبان نقد تطبیقی عناصر داستان (نحوی و کشتیبان )با بازآفرینی آن (حکایت مرد و دریا) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 133-146]
 • نخبه‌گرایی بررسی مولفه‌های مدرنیته در آثار محمد رضا شمس [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسبیت غزاله‌ی خورشید: نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگرخوانیِ قصه‌ی «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-52]
 • نسیم شمال بررسی تصویر دشمنان ملّت در شعر کودکانه‌ی نسیم شمال [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 41-58]
 • نسیم شمال بررسی تطبیقی شعر کودک در هوپ هوپ نامه ی علی اکبر صابر و دیوان نسیم شمال [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 153-172]
 • نشانه تحلیل نقش‌های نشانه‌ای هویت فردی تصویرگرمولف در کتاب‌های تصویری پست مدرن (رمان گرافیکی) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 153-174]
 • نشانه‌شناسی‌ تصویر نشانه شناسی لایه ای تصویر روی جلد رمان های نوجوان(مجموعه‌ی رمان نوجوان امروز) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 49-72]
 • نشانه‌شناسی‌لایه‌ای نشانه شناسی لایه ای تصویر روی جلد رمان های نوجوان(مجموعه‌ی رمان نوجوان امروز) [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 49-72]
 • نظام باورها بررسی نظام باورها در قصه‌های عامیانه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ی ایرانی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 99-118]
 • نظامی مقایسۀ قصۀ «خیر و شر» در هفت‌پیکر با بازنویسی آن به گویش بختیاری از نظر روایت‌مندی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-159]
 • نظریه فوناژی تحلیل کارکرد طنز در داستان های شهرام شفیعی بر مبنای نظریة فوناژی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه­ی ادبی غزاله‌ی خورشید: نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگرخوانیِ قصه‌ی «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 19-52]
 • نظریه‌ی ادبی نظریه‌ و نقد ادبیات کودک به روایت کتاب ماه کودک و نوجوان (1376 ـ 1380) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 107-132]
 • نظریه‌ی ادبیات نوجوان فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 186-216]
 • نظریه‌ی روایت نگاهی به ابعاد روایت‌مندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبرپور (بر پایه‌ی نظریه‌ی ماریا نیکولایوا) [دوره 3، شماره 1، 1391، صفحه 19-46]
 • نظریه­ی کنش متقابل نمادین جامعه‌شناختی جنسیت در داستان نامه‌هایی به آقا غوله [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 1-20]
 • نظریه‌ی معصومیت‌وتجربه شگردهای تمرکززدایی در تصویر و برهم‌کنش متن و تصویر در کتاب‌های تصویری‌ [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 123-150]
 • نظم شفاهی انواع ترانه های کودکان (مطالعه‌ی موردی: طبقه‌بندی نظم شفاهی کودکان خراسان) [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 53-82]
 • نقد بررسی تحلیلی سیر نقد ادبیات کودک و نوجوان در ایران با نگاهی آسیب‌شناسانه به قالب‌های نقد [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 75-99]
 • نقد بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان (مطالعۀ موردی: بازنویسی های شاهنامه فردوسی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • نقد ادبی راز توفیق شعر «باران» [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 61-76]
 • نقد ادبی تحلیل محتوا و نقد ادبی در ادبیات کودکان: خواهران غریب یا قریب [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 135-156]
 • نقد ادبی نظریه‌ و نقد ادبیات کودک به روایت کتاب ماه کودک و نوجوان (1376 ـ 1380) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 107-132]
 • نقد تطبیقی   نقد تطبیقی عناصر داستان (نحوی و کشتیبان )با بازآفرینی آن (حکایت مرد و دریا) [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 133-146]
 • نقد فبک دیدگاه: گفت‌وگو با طرف سوم درباره‌ی تنگناهای ادبی و فلسفی در ترویج و تحقیق فبک در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 169-200]
 • نقشه نگاری استعاره ی فضایی نقشه‌نگاری و وجوه دِلالی آن در رمان امپراطور کلمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • نگرش بررسی انسان‌انگاری (تشخیص) طبیعت در شعر کودک بر اساس دیدگاه لیکاف و جانسون [(مقالات آماده انتشار)]
 • نماد بررسی ظرفیت تأثیرگذاری برخی قصه های نمادین منظوم دهه‌ی هشتاد بر رشد آموزه‌های دینی کودکان [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 119-138]
 • نماد بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 117-130]
 • نماد ثانوی بررسی نماد روانشناختی در شعر کودک [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 117-130]
 • نمادهای مرسوم جستاری در کارکرد نمادین رنگ و انواع دلالت های آن در شعر کودک و نوجوان (دهۀ شصت تا هشتاد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نمایشنامه‌ی کودک خوانش بینامتنی اسطوره در نمایشنامه ی تشتر نگهبان باران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نهاد بررسی تاثیر نهادهای قدرت روی آثار کودک و نوجوان ایران: مورد پژوهی آثار جایزه گرفته تالیف و ترجمه پیش و پس از انقلاب اسلامی (1367-1340) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نهاد مدرسه گفتمان قدرت و ساز و کارهای تکنولوژی انضباطی مطالعه موردی: قصه های مجید [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-48]
 • نوجوان نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب قصه‌های شیرین‌ کلیله‌ و دمنه برای نوجوانان [دوره 2، شماره 2، 1390، صفحه 77-101]
 • نوجوان بررسی عناصر و مضامین دینی و میهنی در اشعار کتابهای فارسی دوره‌ی راهنمایی [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 21-48]
 • نوجوان فرایند تحوّل شخصیت در رمان هستی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 41-56]
 • نویسندگان مرد زنان به روایت مردان بررسی بازنمایی زنان و دختران در آثار نویسندگان مرد رمان های نوجوان در ایران [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 135-164]
 • نیروی تخریب‌کننده تجزیه و تحلیل پیرنگ در داستانک‌های نخودی اثر محمد‌هادی محمدی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 167-188]
 • نیروی سامان‌دهنده تجزیه و تحلیل پیرنگ در داستانک‌های نخودی اثر محمد‌هادی محمدی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 167-188]
 • نیکولایوا بررسی رابطه رشد شناختی و درک روایی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان(بر اساس نظریه ماریا نیکولایوا) [(مقالات آماده انتشار)]

و

 • واژگان پایه بررسی واژگان خوانداری کودکان دبستانی و مقایسه‌ی آن‌ها با واژگان نوشتاری آنان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 127-148]
 • واژگان خوانداری بررسی واژگان خوانداری کودکان دبستانی و مقایسه‌ی آن‌ها با واژگان نوشتاری آنان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 127-148]
 • واژگان کلیدی: ادبیات فانتزی بررسی تطبیقی سبک شناسی فانتزی در ادبیات کودک در زبان فارسی و انگلیسی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 173-200]
 • واژگان کلیدی: بازنویسی زدودن غبار از نور دیدگان (بررسی شگردهای تمرکززدایی در کلیله‌ودمنه) [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژگان کلیدی: رولد دال تقابلهای دوگانه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و رولد دال [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژگان کلیدی: گفتمان شناسی انتقادی بررسی روند آشنی جویی یا انتقام جویی در ادبیات جنگ برای کودک از منظرگفتمان شناسی انتقادی و پیشنهاد یک الگو [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 115-134]
 • واژگان کلیدی:نظام حقوقی ایران بررسی چگونگی توجه به حقوق کودک در داستان بچه‌های قالیبافخانه «با تأکید بر حقوق کاردر نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی» [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • واژگان کلیدی: نقد کهن­الگویی نقد کهن الگویی سفر قهرمان در داستان ماهی سیاه کوچولو بر اساس نظریه کمپبل و پیرسن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 101-122]
 • واژگان نوشتاری بررسی واژگان خوانداری کودکان دبستانی و مقایسه‌ی آن‌ها با واژگان نوشتاری آنان [دوره 4، شماره 2، 1392، صفحه 127-148]
 • واژه‌های کلیدی: ابومسلم‌نامه درنگی بر ظرفیت‌های فانتزی در جنیدنامه (پیش‌درآمد داستان بلند ابومسلم‌نامه) [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 93-114]
 • واژه‌های کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان (مطالعۀ موردی: بازنویسی های شاهنامه فردوسی) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 149-172]
 • واژههای کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان طنز و شیوه های طنزپردازی در داستان های کودک و نوجوان فرهاد حسن زاده [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 53-73]
 • واژه­های کلیدی: ارنستو اسپینلی فهم مسئله‌ی اصلی ادبیات نوجوان بر مبنای رویکرد روان‌شناسی اگزیستانسیال (ارنستو اسپینلی) [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 186-216]
 • واژه های کلیدی: افسانه بررسی افسانه ی دژ هوش ربا بر مبنای نظریه ی برونو بتلهایم [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 143-160]
 • واژه‌های کلیدی: بازنویسی برای کودکان ظرفیت‌های روایی و تمرکززدایانه‌ی باب هفتم کلیله‌ودمنه برای بازنویسی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]
 • واژه‌های کلیدی: بومی‌نویسی بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]
 • واژه‌های کلیدی: پدر بررسی و تحلیل قصه‌های «حیوان-داماد» [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • واژه‌های کلیدی: ترجمه پویش مدلی برای ترجمه‌ی کتابهای مصور کودکان گروه‌های سنی ب و ج با رویکرد بینانشانه‌ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژه­های کلیدی: خاور قشنگ بررسی تطبیقی قصه‌ی فریدون به روایت ماصرمی‌ها [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 54-79]
 • واژه‌های کلیدی: روش تحقیق در ادبیات کودک آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشجویان ادبیات کودک بررسی کاستی‌ها و خطاهای رایج [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 23-56]
 • واژه‌های کلیدی: زندگی شهری «بررسی چگونگی رویکرد به شهر در شعر نوجوان ایران» [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 160-185]
 • واژه‌های کلیدی: سفر قهرمان کارکرد «سفر» در داستان‌های فانتاستیک ایرانی (بر اساس رمان کنسرو غول) [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 79-100]
 • وب سایت بررسی وضعیت جذابیت رابط‌کاربری گرافیکی وب‌سایت‌های کودک و نوجوان در ایران [دوره 3، شماره 2، 1391، صفحه 25-40]
 • وضعیّت اجتماعی بازتاب اوضاع اجتماعی در لالایی‌های عصر حاضر [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 1-20]
 • ویژگی بلاغی بررسی ظرفیّت های سینمایی رمان دود پشت تپه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 45-68]
 • ویژگی روایی بررسی ظرفیّت های سینمایی رمان دود پشت تپه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 45-68]
 • ویژگی سبکی نقش کارکرد در شکل‌گیری سبک: یک بررسی تطبیقی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 107-128]
 • ویژگی‌های حل‌کننده مسأله بررسی مراحل حل مسأله و ویژگی‌های حل‌کنندگان مسأله در ادبیات کودکان در ایران (بر مبنای بررسی و مقایسه‌ی داستان‌های تألیفی و ترجمه‌ای سال‌های 1385-1380 رده‌های سنی ب و ج) [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 55-78]

ه

 • هری پاتر مقایسة رمان سلحشوران پارله‌آن و هری‌پاتر بر‌اساس رویکرد اسطوره‌ای [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 57-78]
 • هستی تحلیل خواننده‌ی درون متن در رمان‌های «زیبا صدایم کن» و «هستی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • هشت بهشت بررسی عنصر زبان و ویژگی‌های آن در اشعار کودک و نوجوان «مهدی آذریزدی» [دوره 4، شماره 1، 1392، صفحه 69-90]
 • هم‌پیوندی متن و تصویر بررسی همپیوندی متن و تصویر در شش داستان دفاع مقدس کودکان بر اساس نظریه‌ی پری نودلمن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-28]
 • همزاد تحلیل قصه‌ی «برادر عاقل و برادر دیوانه» از منظر اسطوره‌ی دیوسکوریک (دوقلوهای مقدس) [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 27-46]
 • هنر تارنمای برهم‌کنشانه‌ی متن و تصویر با بررسی تطبیقی کتاب‌های داستانی‌تصویری برتر ایرانی و غیرایرانی (بر پایه‌ی نظریه‌ی ماریا نیکولایوا و کارول اسکات) [دوره 5، شماره 2، 1393، صفحه 25-54]
 • هوش اجتماعی بررسی هوش اجتماعی و مؤلّفه های آن در محتوای کتاب های فارسی(بخوانیم) دوره‌ی ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-24]
 • هوشنگ مرادی کرمانی بررسی تکنیک‌های طنز و مطایبه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی [دوره 2، شماره 1، 1390، صفحه 61-90]
 • هوشنگ مرادی کرمانی بررسی چگونگی توجه به حقوق کودک در داستان بچه‌های قالیبافخانه «با تأکید بر حقوق کاردر نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی» [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 93-116]
 • هوشنگ مرادی کرمانی تقابلهای دوگانه در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و رولد دال [(مقالات آماده انتشار)]
 • هویت بررسی مفهوم هویت در مجموعه داستان‌های قصه‌های شیرین مغزدار و قصه بازی شادی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 59-86]
 • هویت تحلیل نقش‌های نشانه‌ای هویت فردی تصویرگرمولف در کتاب‌های تصویری پست مدرن (رمان گرافیکی) [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 153-174]
 • هویت استعاره ی فضایی نقشه‌نگاری و وجوه دِلالی آن در رمان امپراطور کلمات [(مقالات آماده انتشار)]
 • هویت قومی بازنمایی هویت قومی در رمان نوجوان «دشت متلاطم» تو بلوچ نیستی... اگر هم باشی، از ما نیستی! [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 1-27]
 • هویت ملی بررسی مفهوم هویت در مجموعه داستان‌های قصه‌های شیرین مغزدار و قصه بازی شادی [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 59-86]
 • هیچانه تأملی بر هیچانگی : "هیچ هیچ هیچانه‌" و رابطه‌ی متن و تصویر در آن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 29-58]
 • هیچ هیچ هیچانه تأملی بر هیچانگی : "هیچ هیچ هیچانه‌" و رابطه‌ی متن و تصویر در آن [دوره 6، شماره 1، 1394، صفحه 29-58]

ی

 • یوناتارای گم‌شده بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های کتاب‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 57-78]