نویسنده = مه دخت پورخالقی چترودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل به وجود آمدن احساس حقارت در شخصیّت‌های کتاب‌های کنسرو غول و یوناتارای گم‌شده

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 57-78

10.22099/jcls.2018.28681.1589

هدی ژیان جهانی؛ مه دخت پورخالقی چترودی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف