دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله هایی که پس از بررسی، پذیرش برای چاپ یا نمایه شدن می گیرند، می بایست پس از دریافت ایمیل پذیرش، مبلغ مربوط به هزینه های پذیرش را پرداخت نموده و تصویر فیش آن را به همراه دیگر فایلهای درخواستی ایمیل دفتر مجله ارسال نمایند.
پس از دریافت تصویر فیش توسط دفتر مجله، چکیده مقاله به همراه مشخصات نویسندگان در قسمت مقالات آماده انتشار سامانه نمایه می شود.
تا زمانی که نوبت نمایه سازی کل مقاله برسد، این چکیده به همین حالت باقی می ماند.
***توجه***: زمان و نوبت نمایه سازی کل مقاله، همچنین دوره و شماره ای که مقاله قرار است در آن نمایه شود، نامشخص بوده و به هیچ عنوان تاریخ دقیق آن از قبل اعلام نخواهد شد.

مقاله پژوهشی

تحلیل آموزه‌های تربیتی در داستان‌های برگرفته از کلیله ‌و دمنه و مرزبان‌نامه درمجموعه آثار آذریزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22099/jcls.2023.46533.1970

وجیهه کریمی؛ فرزانه حسن پوران؛ حمزه محمدی ده چشمه


بررسی تطبیقی آموزه‌های تعلیمی در اشعار ابراهیم ابوطالب و ناصر کشاورز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22099/jcls.2023.46421.1967

عاطی عبیات؛ فریده سلامت نیا


بررسی پیکره‌بنیاد واژگان و طبقه‌بندی کلاسیک مضامین اصلی شعر کودک دهه‌‌ی 90 هجری شمسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22099/jcls.2023.44238.1941

زینب لوافی پور؛ جلال رحیمیان


بررسی و تحلیل شیوه‌ی عنوان‌گذاری در مجموعه داستانی «دوازده قصه از زندگانی چهارده معصوم(ع)» اثر مسلم ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22099/jcls.2023.46988.1981

محبوبه همتیان؛ مهدیه کاظم زاده


تحلیل محتوای بخش بخوان و بیندیش کتب فارسی دوره دوم ابتدایی از منظر توجه به مؤلفه ‏های اقتدار و آزادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

10.22099/jcls.2023.45272.1965

علی شیروانی شیری؛ مجید کوثری؛ عباس عباسی چلچه


چگونگی شکل گیری هویت کودک و نوجوان در داستان‌های کودکانه "محمد حسین محمدی" بر اساس دیدگاه "اریکسون" و "گیدنز"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

10.22099/jcls.2023.46631.1972

سارا عبدلی؛ عالیه یوسف فام؛ شروین خمسه


کارکردهای پیرامتن در رمان نوجوان «این وبلاگ واگذار می‌شود» اثر فرهاد حسن‌زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

10.22099/jcls.2023.33167.1673

فاطمه جعفری؛ زهره اله دادی دستجردی


بررسی میزان درک نوجوانان از اشعار حافظ و دیدگاه آنان درباره‌ی شخصیت و شعر او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22099/jcls.2023.43950.1931

کاووس حسن‌لی؛ سمانه اسدی


بدن‌مندی، فلسفه با کودکان و کتاب تصویری تونل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22099/jcls.2023.48249.2004

عطیه فیروزمند؛ مریم بناهان؛ سیدمهدی سجادی


مطالعۀ اسلوب‌های اقتباسی سه نمایشنامۀ شکرخدا گودرزی از متون کهن غیرداستانی برای نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22099/jcls.2023.46796.1976

ناصرقلی سارلی؛ حبیب اله عباسی؛ عصمت خوئینی قزلجه؛ بهروز محمودی بختیاری؛ جمیله سنجری


تکنیک‌های طنز کودک در داستان‌های «حذاءالطنبوری و العرندس» کامل الکیلانی و «دیو دیگ به سر و نوش جون آقا بزه» فرهاد حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1402

10.22099/jcls.2023.47823.1997

عیسی زارع درنیانی؛ محمد مرادی؛ قربانعلی ابراهیمی


دارالتأدیبی در شهربازی: نقدی بر جایگاه تخیل در سینمای کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1402

10.22099/jcls.2023.46985.1980

زهرا صابری تبریزی


بررسی آمیختگی فضاهای ذهنی و روایی در رمان کودک نمونه موردی: بیز بیز بیزینس از فرهاد حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22099/jcls.2024.48647.2013

سارا پورفرح؛ محمدجواد مهدوی؛ سمیرا بامشکی


مقایسۀ شعر کودک و بزرگسال پروین دولت‌آبادی از منظر خوانندۀ درون متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22099/jcls.2024.40536.2012

زهرا آقابابایی خوزانی؛ سمانه عابدی دولت آبادی


تحلیل داستان‌های بازنویسی‌شدة کلیله‌و‌دمنه براساس ابعاد روایتمندی نیکولایوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22099/jcls.2024.49764.2029

زهرا امینی؛ سجاد نجفی بهزادی