کلیدواژه‌ها = تاویل
تعداد مقالات: 1
1. معنایی متفاوت از رنگ سیاه در ماهی سیاه کوچولو

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-168

اسدالله نوروزی؛ عاطفه جمالی؛ مرتضی نجاتی جزه