تحلیل قصه‌ای لکی بر مبنای روانشناسی یونگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه لرستان

چکیده

قصه؛ بخش مهمی از میراث فرهنگی هر قوم به شمار می­رود. برخلاف تصور امروزی از قصه، که بیش‌تر در ذهن افراد علمی دنیای مدرن، مفهومی غیرعلمی دارد، در دنیای قدیم از اساسی­ترین مفاهیم بشری قلمداد می­شده­است. به نظر می‌رسد تفکرات ذهنی انسان گذشته چه در خودآگاه و چه در ناخودآگاه، بی‌تأثیر از قصه نبوده است. قصه­ها در خودآگاه و بیش‌تر در ناخودآگاه کودک جای می‌گیرند و بسیاری از دردها‌ی او را تسکین می­دهند. کودک به کمک قصه می‌تواند بر نومیدی­های ناشی از خودشیفتگی، تصمیم­های دشوار ادیپی، رقابت‌های خواهر و برادری و... چیره شود. یکی از مهم­ترین اهداف قصه­ها؛ آماده کردن کودک برای درک تدریجی مسائل زناشوئی است. قصه، ورود صحیح کودک را به دنیای بلوغ جنسی، آن هم از راه کنایه که بیش­ترین تأثیر را در رشد صحیح او به همراه دارد، فراهم می­کند. در این مقاله، کوشیده شده یک قصه­ی رایج در گویش لکی بر اساس روان‌شناسی یونگ، تجزیه و تحلیل شود، هم‌چنین نشان داده شده است که چگونه مفاهیمی همچون «آنیما» و «آنیموس» در ذهن گذشتگان ما وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of a Tale in the Lak Dialect Based on Jung's Psychology

نویسنده [English]

  • Ali Heydari
Lorestan University
چکیده [English]

 
 

Heidari*

Lurestan University
 
Abstract
Stories are an important part of the cultural heritage of any nation. Contrary to modern scientific notion of the story as being non-scientific, it was considered as one of the most essential human concept in ancient times. It seems that ancient human’s mental thoughts, whether unconscious or conscious, were affected by stories. Stories are usually stored more in the unconscious but also in the conscious of a child and help alleviate many pains and sufferings; with the help of story a child can prevail over hopelessness resulting from narcissism, sibling competitions and oedipal complexes. One of the most important goals of a story is to prepare the child to understand sexual matters gradually. A story can provide suitable awareness in a child into the world of sexual matters through metaphors that are most effective in the child’s growth. In this essay a popular story in Lak dialect is analyzed based on the psychology of Jung. In this essay it has shown how concepts like Anima and Animus have been present in our ancestors’ minds.
 
 
                    
 
 
* Associate prof of Persian Language & Literature, aheidary1348@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Lak tales
  • lust
  • Story
  • Anima
  • Animus
قرآن­کریم. (1390). ترجمه‌ی محمدمهدی فولادوند، تهران: دارالقرآن کریم.
اربابی، غلام­رضا. (بی تا). بیماری­های روانی. تهران: اداره­ی تحقیق و مطالعه.                                   
اسبورن، الکس‌اس. (1371). پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت. ترجمه­ی حسن قاسم‌زاده، تهران: نیلوفر.                                                                                                 
اقبالی، ابراهیم؛ قمری گیوی، حسین و سکینه مرادی. (1386). «تحلیل داستان سیاوش بر پایه­ی نظریات یونگ». فصلنامه­ی پژوهشی زبان و ادبیات فارسی، شماره­ی 8، صص69-85.                                      
امینی، محمدرضا. (1381). «تحلیل اسطوره­ی قهرمان در داستان ضحاک و فریدون بر اساس نظریه­ی یونگ». مجله­ی علوم اجتماعی و انسانی شیراز، دوره­ی 17،شماره‌ی 2، صص 53-64.                   
بتلهایم، برونو. (1381) افسون افسانه­ها. ترجمه­ی اختر شریعت نژاد، تهران: هرمس.                
ــــــــــــ. (1384) کودکان به قصه نیاز دارند. ترجمه­ی کمال بهروزنیا، تهران: افکار.     
پراپ، ولادیمیر. (1371) ریشه‌شناسی قصه‌های پریان. ترجمه­ی فریدون بدره­ای، تهران: توس.
پیاژه، ژان. (1360) پنج گفتار روان­شناسی. ترجمه­ی نیک­چهره محسنی، تهران: رشد.                                                                                                
تسلیمی، علی و سیدمجتبی میرمیران. (1389). «فرایند فردیت در شاهنامه با تکیه بر شخصیت رستم». ادب پژوهی، دوره‌ی4، شماره‌ی14، صص29-48.
حدادی، الهام و فرهاد درودگریان. (1390). «تحلیل کهن‌الگوی داستان جایی دیگر از گلی ترقی». ادب پژوهی، دوره­ی 5، شماره­ی 16، صص147-170.                                                    
حسینی، محمد. (1382). ریخت‌شناسی قصه‌های قرآن. تهران: ققنوس.                        
حیدری، علی. (1389). ریخت‌شناسی قصه­های رایج در لکی. طرح پژوهشی دانشگاه لرستان.
دلاشو، م. لوفر. (1366) زبان رمزی قصه­های پری­وار. ترجمه‌ی جلال ستاری، تهران: توس. 
سلمانی‌نژاد مهرآبادی، صغری؛ سیف، عبدالرضا و نسرین موسی­وند. (1391). «بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهن الگوی آنیما و آنیموس در شعر طاهره­ی صفارزاده». پژوهش زنان، سال 4، شماره­ی 11، صص107-126.                                                                                                
طغیانی، اسحاق و طیبه جعفری. (1387). «سودای سود؛ رویکردی روان­شناختی به گنبد پنجم از هفت‌پیکر نظامی». مجله­ی دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دوره­ی 59، شماره­ی 187، صص213-230.                                                                                                       
فروزنده، مسعود و زهره سورانی. (1389). «بررسی کهن الگو در شعر اخوان ثالث». فصلنامه­ی تخصصی پیک نور زبان و ادبیات فارسی، دوره­ی 1، شماره­ی 2، صص112-131.                                   
فروید، زیگموند. (1382). تمدن و ملات­های آن. ترجمه­ی محمد مبشری، تهران: ماهی.     
ـــــــــــــــ. (1363). روان­شناسی. ترجمه­ی مهدی افشار. تهران: کاویان.                             
ـــــــــــــــ. (1382). ناخوشایندی­های فرهنگ. ترجمه­ی امید مهرگان، تهران: گام نو.        
فریزر، جرج جیمز. (1387) شاخه‌ی زرین. ترجمه­ی کاظم آبرومند، تهران: آگاه                 
گوتک، جرالد.لی. (1386) مکاتب فلسفی و آراء تربیتی. ترجمه­ی محمدجعفر پاک سرشت، تهران: سمت.                                                                                                           
مالینوسکی، برونیسلاو. (1387). غریزه­ی جنسی و سرکوبی آن در جوامع ابتدایی. ترجمه­­ی محسن ثلاثی، تهران: ثالث.                                                                                                      
میرباقری فرد، سیدعلی اصغر. (1389). «مقایسه­ی تطبیقی سیر کمال‌جویی در عرفان و روان­شناسی یونگ». ادبیات عرفانی، دوره­ی 2، شماره­ی 3، صص163-185.     
موسوی، سیدکاظم و اشرف خسروی. (1387). «آنیما و راز خواهران همراه در شاهنامه». پژوهش زنان، دوره­ی 6، شماره­ی 3، صص133-153.
یونگ، کارل گوستاو یونگ. (1377).  انسان و سمبول­هایش. ترجمه­ی محمود سلطانیه، تهران: جام.
ـــــــــــــــــــــــ. (1370) خاطرات، رؤیاها. اندیشه­ها. تهران: آستان قدس.                      
ـــــــــــــــــــــــ. (1379 الف). روان‌شناسی و دین. ترجمه‌ی لطیف صدقیانی، تهران: جامی.      
ـــــــــــــــــــــــ. (1379ب). روح و زندگی. ترجمه­ی لطیف صدقیانی، تهران: جامی.