اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1026
تعداد پذیرش 201
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 658
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 234

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 260
تعداد مشاهده مقاله 472301
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 268806
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 20 %