اهداف و چشم انداز

هدف مجله

هدف از انتشار مجله­ ی مطالعات ادبیات کودک، تقویت روشمندی در پژوهش­های ادبیات کودک و نوجوان و کمک به رشد بیش‌تر و بهتر نقد و تولید نظریه در عرصه­ ی ادبیات کودک و نوجوان ایران است. از این رو در این مجله، مقاله‌ای بررسی می­ شود که در یکی از رشته‌های ادبیات، علوم تربیتی، روان­شناسی، زبان­شناسی، فلسفه، جامعه­ شناسی، کتاب­داری و اطلاع‌رسانی و یا هر رشته ­ی دیگری تدوین شده و گسترش بصیرت نسبت به ادبیات کودک و نوجوان در مقام معرفتی میان ­رشته ­ای را در پی داشته باشد. زبان اصلی مجله و مقاله ­ها، فارسی است.