پرسش‌های متداول

روند داوری معمولا چه مدتی طول می کشد؟

4 ماه تا 6 ماه

چگونه از زمان چاپ و نمایه مقاله خود باخبر شویم؟

برای اطلاع از زمان چاپ و نمایه مقاله به قسمت مقالات آماده انتشار سامانه مراجعه نمایید.

چه مدت زمانی برای بازنگری مقاله فرصت دارم؟

۱۵ روز و با موافقت سردبیر مجله حداکثر یک ماه

آیا می توانم نام داوران مقاله ام را بدانم؟

خیر، داوری در این مجله به صورت محرمانه است.

چگونه می توانم از شرایط بررسی مقاله در این مجله مطلع شوم؟

لطفا به قسمت راهنمای نویسندگان در سامانه مراجعه نمایید.